BoskLab makers

Een belangrijk onderdeel van het programma rondom Bosk, is het BoskLab. We hebben (activistische) kunstenaars van verschillende kunstdisciplines gevraagd tijdens de honderd dagen van Bosk nieuw werk te maken en daarmee te reflecteren op Bosk. Zowel langs de route van Bosk (in de binnenstad van Leeuwarden) als in de provincie Fryslân. Kunstenaars, zoals Nynke Laverman, Sytze Pruiksma, Lotte van den Berg en Sieger Baljon, zetten met verbeelding aan tot nadenken en anders handelen. En ja, dit mag ‘schuren’, graag zelfs.

Lotte van den Berg

Lotte van den Berg doet een residentie in BoskLab om haar werk RIZOOM verder te ontwikkelen in de context van Bosk. Geïnspireerd door bomen die horizontaal uit muren groeien en zich nestelen op drijvend plastic werd het publiek uitgenodigd de eigen denkpatronen grondig te herzien. In de binnenstad van Leeuwarden is het wandelend bos vertrekpunt voor verdere verkenning. Ook in de stad is natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat gebeurt er als we stoppen met de poging die twee uit elkaar te trekken en ons juist verdiepen in de manier waarop we in alles verweven zijn; huid en vezels, ijzer en blad. We zoomen in op brandnetels tussen stoeptegels, een braamstruik in de dakgoot en mos op een colablikje; op zoek naar een andere manier van zijn in de wereld.

Periode: 10 – 12 juni

Maartje Terpstra

Maartje Terpstra is taalkunstenaar, cultuurwetenschapper en activist. Ze zoekt de grenzeloosheid en activerende werking van taal en vormt talige mindscapes die uitnodigen tot (zelf-)onderzoek. In haar poëtische en performatieve onderzoek naar het niet-sensationele van bomen, oefent ze, geïnspireerd door Tai Chi, de innerlijke en persoonlijke beweging die eco-activisme óók is. 

Periode: tussen 8 en 28 mei (9 en 10 mei in Oosternijkerk aan het werk, daarna een aantal dagen in dbieb)
Open atelier 
in dbieb: 8, 14 en 15 mei; 20, 21, 22 mei, 25, 26, 27 en 28 mei. 

Thijs Segers

Thijs Segers maakt een levensgroot portret van de laatst overgebleven rij kastanjebomen in het dorpje Huins. Naar de natuur geschilderd, een levend stillleven. Als eerbetoon aan het plezier dat de bewoners en voorbijgangers beleven aan deze oude, maar inmiddels zieke bomen. Wanneer ook die worden opgegeven, mist Huins haar kenmerkende gezicht, wat de vraag oproept welke betekenis bomen voor deze dorpskern en haar bewoners hebben.

Open Atelier: 28 mei t/m 14 augustus 2022, , iedere zaterdag en zondag van 13.30 tot 17 uur. Locatie: werk- en presentatieplek Phlox, Huins 20, 8832 KC Huins. Huins (Húns) ligt net onder Leeuwarden: bus 92 of zo’n 10 km op de fiets, de trein naar Dronrijp kan ook en dan nog een mooie wandeling van zo’n 40 minuten.

Vere van der Veen

Je bent welkom om naar binnen te komen en te zien hoe Vere bezig is met een serie schilderijen en tekeningen waar ze de connectie verbeeld tussen mens en natuur. Als inspiratie zal ze brieven gebruiken die jij kan schrijven aan de bomen van Leeuwarden! Wat wil jij weten van een boom? Wat zou je willen vertellen aan een boom en niet aan een mens? Wat gebeurt er als je zo stil en lang op een plek blijft als een boom? Wat schuilt er in de gedachtes die je aan de bomen richt? 

Marthe Naber Heuer

Een ode aan de verbeeldingskracht en de toekomst van kinderen van en voor deze (soms wat vreemde) wereld. Documentairemaakster Marthe Naber Heuer krijgt deze zomer een zoon en vraagt zich af: wat is zijn toekomst? Marthe onderzoekt tijdens Bosk in welke wereld kinderen willen wonen en stelt hen vragen hierover. In welke wereld willen kinderen wonen? Wat willen zij veranderen? Wat willen kinderen aan hun ouders leren als zij hun kinderen waren? Wat vinden ze al heel goed gaan in de wereld? Hoe zouden de mensen zich moeten verhouden tot de natuur? Hoe kunnen we leren van de natuur? En wat vertellen bomen ons?

Met het verzamelen van deze antwoorden van kinderen wil Marthe een dynamische, kleurrijke en bijzondere ode aan de verbeeldingskracht voor onze toekomst maken. En grote kans dat de uitkomst in de vorm van een prikkelende korte documentaire zal zijn. Eentje die inspireert.

Marloes van der Singel

Marloes van der Singel schrijft gedichten die onder meer gaan over drijvende mieren, Hubba Bubba en kwijtraken wat je lief is. Ze heeft een zwak voor buitenbeentjes, liefde voor flora en fauna en een ietwat verontrustende fascinatie voor de dood, wat dan ook terugkerende thema’s zijn. Eerder werk werd onder andere gepubliceerd in Kluger Hans, tijdschrift Ei, de Optimist en de Seizoenszine. Marloes is Schooldichter van Friesland en heeft zich aangesloten bij de klimaatdichters. Als ze niet schrijft loopt ze het liefst op blote voeten door de bossen waar ze opgroeide. 

Voor BoskLab wil Marloes onderzoeken hoe zij met de kracht van poëzie bewustwording kan creëren en een spiegel kan voorhouden bij jong en oud, door in Leeuwarden een poëzieroute te realiseren langs indrukwekkende monumentale bomen die hun eigen verhaal vertellen.

Johannes Bosgra

“In de serie Bomen van Bosgra reflecteer ik op mijn jeugd en mijn afkomst door beelden te maken van bomen die al sinds 1700 door mijn voorouders zijn gekweekt in Burgum. Met Bosk wandelen er 1000 nieuwe bomen door Leeuwarden, tussen de eeuwenoude bomen door die er al staan, waarvan een groot deel is gekweekt door mijn voorouders. In Bosk wil ik vertellen en tonen hoe deze monumentale bomen na ongeveer honderdvijftig jaar nu het toppunt van hun waarde voor de stad hebben bereikt, op zowel esthetisch landschappelijk, klimatologisch, ecologisch en cultuurhistorisch gebied en wat we daarvan kunnen leren qua lange termijn denken bijvoorbeeld.”

Koos Buist

“Samen met miljoenen anderen gedragen door de wind. Op haar eerst een laatste reis. Zonder plan op zoek naar goede aarde. In het spoor van dit zaad ga ik opzoek naar de wilde boom in de stad. Niet gepland, bedacht of verplaatst. Is er nog vrije natuur in dit volledig gecultiveerd landschap?”

Van 18 juni – 9 juli gaat Koos Buist aan het werk in het Weeshuisschooltje van het Natuurmuseum. Breng een bezoek aan zijn open atelier. 

Anna Lillioja

Schrijver Anna Lillioja (33), geboren in Estland, op haar zesde naar Nederland gekomen en daarna meermaals verhuisd, vraagt zich af: wat betekent het om te wortelen? Is het gevoel van geworteld zijn voor iedereen anders, en zijn er (bijvoorbeeld door de komst van internet) ook nieuwe manieren om je wortels over de wereld uit te strekken?

Periode: 18 juni – 17 juli (4 dagen per week)

Remko Smids & Karina Kroft

Op 21 juni vindt de zomerzonnewende plaats, een dag waarop de zon ons overvloedig trakteert op haar licht. Het is de langste dag en kortste nacht van het jaar. Rondom die kortste nacht maken Kroft&Smids Midzomernachtlicht, die je de kans geven om in het donker door Bosk te dwalen op zoek naar licht en betekenis. Kroft&Smids projecteren in, om, tussen de bomen beelden, animaties, citaten en gedichten die de volle glorie van het licht en de natuur op zijn hoogtepunt vieren. Kroft&Smids probeert altijd een manier te vinden om wat ze doen onderdeel te maken van het grotere geheel, in dit geval om hun werk samen te laten smelten met Bosk. om het zo samen te laten werken dat één plus één vier is. 

BoskLab-periode: 18 t/m 24 juni

Johanneke Dijkstra

Johanneke Dijkstra is een bekroonde filmmaker uit Friesland. Ze vertelt verhalen die lokale en internationale gemeenschappen raken. Ze schreef, regisseerde en produceerde verschillende vernieuwende films die internationaal werden vertoond. Met haar productiemaatschappij JONNA. streeft ze naar meer inclusie en maatschappelijke impact.

Voor BoskLab maakt Johanneke een onderzoeksdocumentaire met fictie-elementen over een boom die moet verhuizen van de kleigrond in Noordwest Friesland naar een bos in de Fryske Wâlden. In de Wâlden kan de boom maar moeilijk aarden, ook al staat hij tussen allemaal andere bomen. Hoe zorgt de boom ervoor dat die zich weer thuis gaat voelen tussen de andere bomen?

“Beyond the fiction of reality, there is the reality of the fiction.” – Slavoj Žižek

Lucila Kenny

Lucila Kenny: “We will discover what these specific trees have to offer colour wise and how we can interact with their hidden properties.

During the residency period I will work on a series of investigations by researching some of the species of trees from Bosk to find out their dye (colour) qualities and the results will be exhibited at the end of the period.”

Hennie Dijk – Stel

Beeldend kunstenaar Hennie Dijk: “Ik ga in het Veenkloosterbos brokken hout giga uitvergroot na tekenen met houtskool. Nadat die tekeningen gemaakt en gefotografeerd zijn, worden ze verscheurd en weggegooid. Om zo circulair te worden opgenomen in de bosgrond. Waar ze de basis vormen voor nieuwe groei. Zo vallen mijn tekeningen van dor hout op zijn plek in het BoskLab.” 

Hennie Dijk-Stel gaat aan het werk in de voormalige stallen van de historische buitenplaats Fogelsangh state in Veenklooster. Vanaf Station Buitenpost, is een mooie wandeling te doen naar Veenklooster. Een bezoek aan Hennie haar atelier en het bos van Veenklooster, kan je bijvoorbeeld combineren met een bezoek aan de Kruidhof in Buitenpost.

Periode: 14 juli t/m 14 aug, donderdag t/m zondag aan het werk.

Jetze de Vries

Schrijver, dichter en muzikant Jetze de Vries: “Mijn idee voor BoskLab is een bijdrage leveren, om de rijkdom van het leven van bomen en de communicatie en verbinding tussen bomen op poëtische wijze te verwoorden. Daarbij dat elke boom waardig is voor de gemeenschap en alleen sterk kan zijn door de bomen die hem omringen. Tenslotte probeer ik onder de huid van bomen te kruipen.”

Sieger Baljon

Vergeet korte termijn en wandel rond tussen zeven generaties voorouders. De ervaring begint met een geluidswandeling vanaf het stationsplein, waarbij je kennismaakt met de wereld van de broncode: een cirkel van ‘voorouders’, die als tijdmachine en kompas werkt. Sta midden tussen zeven generaties. Ze staan in kringen om je heen: twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, tweeëndertig oud ouders, vierenzestig oud grootouders, 128 oud overgrootouders: samen 254 voorouders. Wij dragen hun kwaliteiten, hun wonden en patronen, zoals ook onze sporen misschien in de komende zeven generaties achterblijven. Al deze bloedlijnen verbinden ons – de overlevers – fysiek met de oertijd. Welkom in de fractale broncode van ons bestaan. 

Periode: 1 tot 5 augustus 2022
Tijden: 18.00 – 20.00 uur, ieder halfuur start er een groepje

Sarah van der Meere

“Mijn naam is Sarah van der Meere, een van de meiden van figurentheatergezelschap Maskermeiden. Voor BOSK wil ik vanuit mijn liefde voor maskers een ode brengen aan het bos. Een ode die de jongste bezoekers meeneemt naar de geheimen en het mystieke. Naar het verwonderlijke en het romantische. Met maskers die, net zoals het bos, zullen groeien.” Foto credits: Maarten Dikken.

Periode: 1 tot 5 augustus 2022
Tijden: 18.00 – 20.00 uur, ieder halfuur start er een groepje

Durk Kramer & Ykje Hibma

Fiel|Bosk is een project van Durk en Ykje. Zij werken als theatervormgevers, eco-kunstenaars en natuurcoach en onderzoeken al jaren radicaal de verbinding ‘mens – natuur’. Met hun community art-project Fiel|Bosk wordt deze verbinding nu tastbaar gemaakt in talloze stillevens. Een combinatie van kunst, natuur en jou als deelnemer. Want het bos vertelt ook jouw verhaal. Als je het wilt horen. En het bos is nu geen ‘decor’ meer, maar wordt actief ingezet. In Fiel|Bosk komen alle zintuigen aan bod en ze brengen je bij de antwoorden op vragen waartoe Bosk verleidt. Bijvoorbeeld: ‘wat spiegelen bomen mij?’ en ‘hoe kan ik een goede voorouder zijn?’ Zo ontvouwen zich de inzichten in hoe jij met jouw unieke talenten een bijdrage kunt leveren aan deze wonderbaarlijke wereld. Feel Good. Fiel|Bosk.

Rienk Jelte Aalbers

Ontwerper Rienk Jelte Aalbers gaat met het het woud der ideeën: It Tinzenwâld in wijken in Leeuwarden met zijn zelf ontwikkelde spel Future Interactions Game met bewoners nadenken over een gemeenschappelijke toekomst en die samen verbeelden.

Hoofdpartners: