Missie statement

Fryslân slaagt er met cultuurtriënnale Arcadia in om de grote maatschappelijke transities van deze tijd als iepen mienskip aan te pakken.

Missie en visie

Wij zijn Arcadia, de legacy organisatie van Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018). Met onze aanpak gebruiken wij kunst en cultuur om maatschappelijke uitdagingen als één gemeenschap, als iepen mienskip, aan te gaan. Ons doel? Een creatieve, veerkrachtige samenleving stimuleren, die in samenwerking met de juiste partners, werkt aan nieuwe perspectieven voor de actuele vraagstukken van onze regio.

We laten ons niet leiden door korte termijn successen, maar streven naar een brede welvaart die generaties lang voortduurt: ”Fryslân ‘t bêste lân fan d’ierde”.

Onze visie gaat verder dan de grenzen van de provincie. Wij zien Fryslân als een dynamische, rurale regio in Europa; als een voorbeeld van hoe een gemeenschap zich met respect voor haar geschiedenis en natuurlijke omgeving ontwikkelt.

Met Arcadia inspireren we tot goed voorouderschap. In een wereld waarin de toekomst onzeker lijkt, is radicale verbeelding een groot goed. In dialoog met elkaar, gesteund door onderzoek en een meerstemmig netwerk van experts, organiseren we een breed cultureel programma, waaraan veel mensen deelnemen om de vraag te beantwoorden wie we willen zijn.

Verslag

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

Hoofdpartner Arcadia