We werken nu aan het programma van Arcadia 2025. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Missie & visie

Missie

Als Stichting Leeuwarden-Fryslân 2028 geloven wij in een sterk Fryslân, dat bijdraagt aan een krachtige Europese gemeenschap. We zetten kunst en cultuur in om Fryslân in heel Europa op de kaart te zetten en om onze mooie provincie nóg mooier, eerlijker en duurzamer te maken.
Met onze programma’s stimuleren we mensen en organisaties om samen te werken, binnen en buiten hun eigen gemeenschappen. Zo blijft Fryslân een fijne provincie om in te wonen en dragen we bij aan een groter gevoel van welzijn én aan meer welvaart. En daar hebben alle Friezen baat bij.

Visie

In het volkslied zingen de Friezen van het ‘bêste lân fan d’ierde’. Vanuit die trots willen we goed voor onze provincie zorgen. Daarom zetten we met ons culturele programma Friezen en niet-Friezen aan tot denken: ‘hoe kunnen we goede voorouders zijn voor de generaties na ons?’ Samen met de mienskip bedenken kunstenaars en cultuurmakers projecten die uitnodigen om na te denken over deze vraag. Om alternatieven te bedenken voor de toekomst en om een mooie wereld achter te laten voor onze kinderen.

De basis die door Culturele Hoofdstad werd gelegd, wordt zo voortgezet. De ervaringen, netwerken en projecten die daaruit zijn ontstaan, gebruiken we nu om Fryslân sterk en duurzaam te houden. Dat doen we samen met de mienskip, met kunstenaars en cultuurmakers. Zo creëren we niet alleen een welvarend Friesland, waarin iedereen zich gezien en betrokken voelt, maar zijn we ook een voorbeeld voor landelijke gebieden in andere delen van Europa.

Verslag

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

Hoofdpartner Arcadia