Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden
058 303 0482

Missie & Visie

Missie 

Als Stichting Leeuwarden-Fryslân 2028 geloven wij in een sterk Fryslân, een sterke rurale regio, die bijdraagt aan een krachtige Europese gemeenschap. Het erfgoed, de resultaten, ervaringen en netwerken van culturele hoofdstad vormen een solide basis voor de stichting. Wij bouwen voort op de drijfveer van de culturele hoofdstad om Fryslân, als Europese regio te profileren en middels kunst en cultuur structureel beter, mooier en duurzamer te maken. De stichting neemt hiermee een stevige positie in als ambitieuze stimulator en aanjager van samenwerkingen tussen mensen en organisaties uit alle hoeken en sectoren van de gemeenschap en daarbuiten. Zo realiseren we gezamenlijk een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat voor de lange termijn in de rurale regio. Brede welvaart staat hierbij centraal.

Visie

In het volkslied zingen de Friezen van het ‘bêste lân fan d’ierde’. Met ons programma wakkeren we het verlangen aan naar dat land en hoe we goede voorouders kunnen zijn voor generaties na ons. Samen met de mienskip bevragen kunstenaars en cultuurmakers dit verlangen en bieden zo nieuwe perspectieven. De basis welke door culturele hoofdstad werd gelegd, wordt zo voortgezet. Met de ervaringen, het erfgoed, de netwerken en projecten die daaruit zijn ontstaan worden kunstenaars en cultuurmakers gestimuleerd om vanuit het landschap, de mienskip en het erfgoed samen te werken aan actuele maatschappelijke regionale vraagstukken. Gezamenlijk werken we aan Fryslân vanuit de eigen mienskips-aanpak©, als plek waar deze democratische insteek bijdraagt aan een sterke, duurzame en aantrekkelijke samenleving waar brede welvaart gedijt en iedereen zich gezien en betrokken voelt. Als voorbeeld en inspiratie voor andere Europese rurale regio’s bouwen we aan een netwerk van kenners die als geen ander de gemeenschap in beweging kunnen brengen.

Verslag