Partners

Main partners

Partners

Project partners

Suppliers

Funds

Made possible by:

Van Vuuren, Timmerfabriek de Houtmolen, Antea, Agribox, Mannen van Staal, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Boelstra-Olivier Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds dankzij het Lentefonds, Parkhotel Tjaarda, het Thomaskerkje, Stichting Klein Jagtlust, Galerie Mildam, Staatsbosbeheer, Gemeente Heerenveen, Friesland College, Wender, Stichting Iepenwacht Fryslân, Sijperda, Boei, HCL en Titus Brandsma Parochie