We’re currently giving shape to the Arcadia 2025 programme. Stay up to date by subscribing to our newsletter!

Partners

Arcadia main partner

Arcadia main partners 2022

Arcadia partner

Bosk project partners

Made possible with support from: Stichting van Panhuys, Stichting Iepenwacht Fryslân, Agribox, Sijperda verhuur, BWH, Mannen van Staal, Haan Reclamewerk, Probo, Keunstwurk, Omrin, Wender, Nationale Boomfeestdag, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Fryslân, Friese Milieu Federatie, Rijkswaterstaat (Wetterskip), Van der Eems, Antea en Jumbo Kooistra

IIS project partners

Made possible with support from: P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Boelstra Olivier Stichting en Stichting Juckema Siderius Fonds

Paradys project partners

Made possible with support from: Prins Bernhard Cultuurfonds namens het Lentefonds, Stichting Julia Jan Wouters en Gemeente Heerenveen

PAFFF project partners

Suppliers

Marketing partners