100 dagen programma

SimmerIIS

In de maak
SimmerIIS

Naast de kerk aan de rand van het dorp bij de Dokkumer Ee ligt de ijsbaan van Lekkum. ’s Winters wordt die helaas steeds vaker niet gebruikt. De reden weet iedereen, de klimaatverandering. In Lekkum, Miedum en Snakkerburen buigen ze zich over de toekomst van de Lekkumer ijsbaan, waarbij bewustwording rond klimaat en cultuur voor jong en oud centraal staan.

De projectgroep, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers uit de dorpen en betrokken partijen zoals dorpsbelang, school, ijsclub IISnocht en de Protestantse Gemeente Lekkum e.o., werkt samen met een professionele kunstenaar aan een aantal scenario’s die een droom verbeelden over de toekomst van Lekkumer ijsbaan. Er komt een wandelroute rondom de ijsbaan en een (na)zomerfestival vanuit de inbreng van de inwoners van de drie dorpen.

Ideeën verzamelen met een tuktuk
Afgelopen weken heeft een opvallende witte tuktuk-taxi rondgereden door de dorpen en allerlei ideeën verzameld voor activiteiten op en rond onze ijsbaan.

De opbrengst van alle verzamelde ideeën werd op woensdagavond 21 juni, de midzomernacht, gepresenteerd. Die avond is ‘t het langst licht, een prachtige gelegenheid voor een mooi contrastmoment van zomerplezier rond de ijsbaan. Na de presentaties gingen we kort in gesprek over de verschillende thema’s en hoe we dit verder gaan oppakken. Aan het eind van de bijeenkomst was er voor iedereen een verrassing op de ijsbaan!

Terugblik ideeën bijeenkomst

Hoofdpartners IIS

Partners IIS