Hoofdpartner Arcadia

logo unive buurtfonds

Hoofdpartners Arcadia 2022

Partner Arcadia

Projectpartners BOSK

Mede mogelijke gemaakt door: Stichting van Panhuys, Stichting Iepenwacht Fryslân, Agribox, Sijperda verhuur, BWH, Mannen van Staal, Haan Reclamewerk, Probo, Keunstwurk, Omrin, Wender, Nationale Boomfeestdag, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Fryslân, Friese Milieu Federatie, Rijkswaterstaat (Wetterskip), Van der Eems, Antea en Jumbo Kooistra

Projectpartners IIS

Mede mogelijk gemaakt door: P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Boelstra Olivier Stichting en Stichting Juckema Siderius Fonds

Projectpartners PARADYS

Mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds namens het Lentefonds, Stichting Julia Jan Wouters en Gemeente Heerenveen

Projectpartners PAFFF

Leveranciers

Marketing partners

Hoofdpartner Arcadia