100 dagen programma
IIS

IIS

Ferbinende mienskipsprojekten yn hiel Fryslân. IIS is het mienskipsproject van Arcadia en Keunstwurk. Alle projecten van IIS zijn gemaakt door en/of met de mienskip, en dat voel je. De saamhorigheid, de verbondenheid en de Friese taal en cultuur zijn zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in de talloze voorstellingen, verhalen en multimediale hoogstandjes. Beleef ze, en maak kennis met Friese dorpen, steden, wijken en IIS verenigingen.

IJsbaan als symbool voor klimaatcrisis

IJs is belangrijk voor de Friezen. Zodra het vriest, komen de schaatsen uit het vet en gaat jong en oud het ijs op. De talloze Friese ijsbanen zijn dan ook een symbool van verbinding. Maar tegenwoordig óók een symbool van crisis: de aarde warmt op, het klimaat verandert en de gezellige dorpse ijsbanen worden de laatste winters vaker bevolkt door schapen en spelende kinderen, dan door enthousiaste schaatsers. Wat kunnen we daaraan doen? Wat willen we doorgeven aan de volgende generaties? Of, in mooi Fries: Hoe kinne wy in goede foarâlder wêze? Deze vragen staan centraal bij alle projecten van IIS. 

Er zijn exposities, voorstellingen en culturele manifestaties. Bezoekers worden getrakteerd op bijzondere ontmoetingen en waardevolle gesprekken. Friesland bruist, van Bûtenpost oant Aldegea en fan Warkum oant Eastermar.

Navigeer hieronder door de IIS website heen!

Contact opnemen met IIS?

Mail naar info@iis.frl.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds helpt IIS het ontstaan van nieuwe culturele initiatieven in de mienskip.

Hoofdpartners IIS

Partners IIS