100 dagen programma

Dit evenement heeft al plaatsgevonden

Oade oan de Ko

Gedichten
Oade oan de Ko

De titel van het project is genoemd naar een dichtbundel van Willem Abma. Willem Abma heeft een bijzondere band met de Koe die voor hem een symbolische mythische betekenis heeft als voedster voor de mensen. In zijn bundel ‘Oade oan de Ko’, staat de koe centraal, net als in dit kunstproject. Dichters gaan logeren bij de boer en vertellen het verhaal van de koe van de boer. Kinderen van de basisschool uit de buurt van de boerderij gaan ook onderzoek naar de koeien en maken hun eigen gedichten. Donderdagmiddag 15 december 2022 (vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur) presenteren de dichters en de kinderen hun werk voor publiek op de boerderijen in Tirns. Daarnaast wordt het verleden in beeld gebracht in de vorm van oude filmbeelden.

Oade oan de Ko in het nieuws

Hoe gaat het met de koe?

Als je bovenop de Achmeatoren staat is bijna alles groen wat de omgeving van Leeuwarden kleurt. Driekwart van Friesland bestaat namelijk uit grasland. Dit grasland is grotendeels bedoeld voor de koe. Gras wordt  uiteindelijk zuivel, en de meeste melk krijgen we van de koe. In dit project gaan we onderzoek doen naar de koe. We stellen verschillende vragen: Hoe gaat het met de koe? En waar is ze te vinden? Wat zeggen de boer en de burger over de koe, en wat zou de koe zelf vinden? Hoe ging dat vroeger met de koe en wat gebeurt er met haar in de toekomst?

Gedichten over de koe

Kunstenaars en vooral dichters gaan op de boerderij kijken en ervaren wat er gebeurt rondom de koe en ondervinden daardoor wat voor bestaan de koe heeft. Basisschoolkinderen uit de buurt van de boerderij gaan dat ook doen, samen met de dichter en in hun eigen moedertaal vertellen ze wat ze zien, denken en vinden. Ze maken gedichten en een poezië-posters van dat wat ze hebben gezien, gehoord en ervaren. Op donderdagmiddag 15 december 2022 wordt het eerste gedeelte van het project Ode oan de Ko gepresenteerd op de twee deelnemende boerderijen in Tirns. Bezoekers kunnen dan zelf op de boerderijen kijken en ervaren hoe het met de koe gaat. De poezië-posters van de kinderen hangen er en de dichter draagt voor uit het werk dat geïnspireerd is op de koe die woont op deze boerderij. 

‘Er is momenteel veel te doen over landbouwgrond, boeren en dus ook de koe. We staan voor beslissingen die veel impact hebben op de toekomst van de koe. Met dit project kunnen de bezoekers zich verwonderen en inspireren om mee te denken over deze toekomst. We zetten in op schoonheid, immers het is een ‘Ode oan de Ko’. We willen warme contacten leggen tussen burgers, boeren en de kunstenaars. Ideeën en inzichten uit verschillende werelden komen hier allemaal bij elkaar’.

Willie Bergsma initiator van het project Ode oan de Ko
Willy Bergsma en Gerben de Boer

Naast de gedichten stelt het Fries filmarchief materiaal beschikbaar waarop te zien is hoe de koe vroeger leefde op dezelfde plek. Volgend jaar, in 2023, doen 11 melkveebedrijven mee, je rijdt dan een route langs de verschillende boeren, met het landbouwmuseum als start en eindpunt. In 2024 zullen alle verhalen die door de verschillende dichters zijn opgehaald de basis vormen voor een theatrale presentatie van Ode oan de Ko. Dit is dus nog maar het begin van het bijzondere project ‘Ode oan de Ko’ dat onderdeel is van IIS het mienskipsproject van Arcadia.

Hoofdpartners IIS

Partners IIS