100 dagen programma
Bedenkers & Makers

Bedenkers & Makers

Bedenkers

Bruno Doedens 

Bosk is bedacht door landschapskunstenaar Bruno Doedens (1959). Doedens experimenteert al ruim twintig jaar met het wezen van het Nederlandse landschap. Vanuit SLeM – Stichting Landschapstheater en Meer, onderzoekt hij hoe cultuur en natuur met elkaar samenhangen. In zijn essay ‘Planet Paradise’ (2021) beschrijft hij de noodzaak om de verhouding tussen mens en natuur te herzien.  

Doedens verbindt de kracht van de verbeelding met het mobiliseren van sociale energie. Zijn tijdelijke landschappen zijn een speelse samenwerking tussen menselijke activiteit en de dynamische kracht van de natuur. De nieuwe, tijdelijke landschappen verbazen, verrassen en verwonderen. Het publiek is deelnemer en toeschouwer tegelijk, de natuur is mede-kunstenaar.  

Want volgens Doedens kunnen wij alleen veranderen als we durven te geloven in nieuwe verhalen, verhalen die verrijkend zijn voor de aarde in plaats van belastend. Er zijn nieuwe tot de verbeelding sprekende ‘bruggen’ nodig om ons perspectief te verschuiven en om ons bewust te laten zijn van de belangen van de natuur en de aarde als geheel. Culturele ‘bruggen’ hebben we nodig om ons paradigma te verschuiven en opnieuw als aardbewoners te aarden en om te leren de belangen van de lange termijn boven de korte termijn te stellen en zo een goede voorouder te zijn. 

Joop Mulder 

Bosk werd geïnitieerd door wijlen Joop Mulder (1953-2021). Mulder was de bedenker en lang creatief directeur van Oerol. Hij zag ‘het eiland als podium’ en zette daarbij het bijzondere landschap van Terschelling in de schijnwerpers. Nadat Joop Oerol verliet, richtte hij zich fulltime op zijn andere initiatief: Sense of Place. Een culturele ontwikkelorganisatie in het Waddengebied.  

Met de komst van landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens in 2005 naar Oerol, ontstond een unieke samenwerking, die resulteerde in een reeks prachtige tijdelijke landschappen, waaronder Jaarringen 2006, Opdrift 2008, Pannenland 2013, Wadland in 2014 en Windwerk 2016-2021. Culturele Landschapsontwikkeling werd de drijfveer achter deze samenwerking. 


Makers

Artistiek team

Bruno Doedens (SLeM): kunstenaar en artistiek leider 
Joop Mulder (Sense of Place): initiator 
Dick Hauser: artistiek adviseur 
Marc van Vliet (TUIG) en Wilco Alkema: geluidsontwerp 
Eva Krammer: ontwerp tenues 
Theo Heldens: vormgeving 
Klaus Jürgens: choreografie 
Sanne Kerkhof: coördinator beweging 
Floris Leeuwenberg: film en fotografie  
Rose Casella: film 

WERC (Olav Huizer, Jelle Valk en Joachim Rümke): lichtinstallatie BEAM 
Hoe lees je het verhaal van een boom zonder deze om te hakken?
Met BEAM verlicht kunstenaarscollectief WERC op een unieke wijze het bladerdak van meer dan duizend bomen aan de hand van lichtringen. Deze lichtringen zijn gekoppeld aan sensoren en zijn onderdeel van een gedeeld netwerk. Door middel van sensoren wordt de hoeveelheid licht, de CO2- en O2-levels van de bladeren en het vocht in de aarde van een boom gemeten. De sensor geeft de verzamelde informatie van zijn boom door aan de gekoppelde lichtring. Naast de gezondheid van zijn boom registreert en communiceert iedere lichtring ook zijn boomsoort. Dit betekent dat bijvoorbeeld alle lichtringen van eikenbomen onderling met elkaar communiceren. Hierdoor kunnen de lichtringen ook als kleinere groepjes met elkaar praten. Deze onderlinge communicatie kun je als bezoeker herkennen aan de hand van verschillende lichtpatronen die de ringen produceren.

Projectteam 

Margret Havinga: projectleider 
Hans Jansen: uitvoerend producent  
Antsje van der Zee: programma producent  
Wendy Gooren: programma producent verdieping 
Sanne Terpstra: productie programma  
Kiki Merkies: coördinatie deelnemers 
Jaimy de Linde: assistent coördinatie deelnemers  
Anne Graswinckel: educatieprogramma  
Jildou Tjoelker: productie educatieprogramma  
Anne Brouwer: programmeur cocreatie  
Martijn Hulshof: coördinator verkeer en veiligheid 
Brenda van de Wal: coördinator marketing
Eline Melief: marketing en communicatie 
Jacomijn Meijer: marketing en communicatie
Richard Winkelmeijer: Vliegende keep
Rixt de Vries: stagiaire coördinatie deelnemers 
Lutske Hazewindus: stagiaire productie
Lorenzo de Cuba: stagiair productie
Hasaa Molor: stagiair coördinatie deelnemers
Martijn Heesterbeek: locatiemanager
Sipke Veenstra: locatiemanager
Maarten Boonstra: locatiemanager
Victor Plomp: locatiemanager
Joren van de Ploeg: locatiemanager

Gemeente Leeuwarden

Almar Dam: projectleider  
Annemieke Verburg: assistent projectleider 
Nico Kelderhuis: senior beheerder groen & spelen 
Meile Postma: adviseur cultuurtechniek   
Lenny Alkemade: ondersteuning verdiepingsprogramma  
Wiebe Kootstra: evenementencoördinator  
Ids Witteveen: adviseur verkeer & vervoer  
Bart van der Scheer: openbare verlichting, bereikbaarheid en geothermie  
Haike Visscher: communicatie 
Rianne Bonder: adviseur beleid en vergunningen evenementen  
Lanie van den Burgt: senior beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid  
Roland Hornstra: financiën   
Anjuska van der Meulen: projectassistent  
Tineke Bleeker: procesregisseur  
Yannick Jonathans: senior Adviseur Citymarketing, evenementen en toerisme  
Economische Zaken 

Provincie Friesland
Anna Silvius: accounthouder LF2028    

Bosk wordt in beweging gezet door vele honderden deelnemers en culturele, groene en maatschappelijke partners

BOSK is een coproductie van Gemeente Leeuwarden en Arcadia

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk

Bosk wordt georganiseerd in samenwerking met: Stichting van Panhuys, Stichting Iepenwacht Fryslân, Agribox, Sijperda verhuur, BWH, Mannen van Staal, Haan Reclamewerk, Probo, Keunstwurk, Omrin, Wender, Nationale Boomfeestdag, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Fryslân, Friese Milieu Federatie, Rijkswaterstaat (Wetterskip), Van der Eems, Antea en Jumbo Kooistra

Bosk wordt mede mogelijk gemaakt door GroenLeven. GroenLeven is marktleider in hernieuwbare energie en werkt samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, onderwijs, inwoners en innovatieve ondernemers om duurzame energiebronnen te creëren.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk