100 dagen programma
BoskLab

BoskLab

Een belangrijk onderdeel van het programma rondom Bosk, is het BoskLab. We vroegen (activistische) kunstenaars van verschillende kunstdisciplines tijdens de honderd dagen nieuw werk te maken en daarmee te reflecteren op Bosk. Dit kon zowel langs de route van Bosk (in de binnenstad van Leeuwarden) als in de provincie Fryslân. Mede hierdoor zijn de honderd dagen een actieve zoektocht naar antwoorden op de centrale vraag van Bosk (zie hierna).

Meer informatie over de achtergrond van Bosk vind je hier:

  • Het essay Planet Paradise vormt de onderlegger voor Bosk.
  • Het ‘groeiboek’ Bosk geeft achtergrondinformatie over de rol van bomen in kunst en cultuur.
  • Het Bosklab boek reflecteert terug op het Bosk project.

Belangrijke thema’s voor de opgave zijn onder andere: verbonden zijn, het lange termijn denken, een goede voorouder zijn, systeemverandering en paradigmaverschuiving.

Vraag

De vraag die we aan de kunstenaars stelden, was: Wat kunnen we leren van bomen, als spiegel voor verandering van onze samenleving? Hoe kunnen we zo onszelf opnieuw uitvinden en verrijkend worden voor de aarde in plaats van belastend? En hoe doen we dat op een aangename manier, zodat iedereen mee wil doen en de transitie snel kan gaan?

Verschillende kunstenaars deden onderzoek tijdens Bosk en maken nieuw werk dat op de één of andere wijze een link legt tussen Bosk en de provincie Fryslân, en dat voor een breed publiek toegankelijk is (kinderen vormen ook een mogelijke doelgroep). Het zet aan tot nadenken en anders handelen. En ja, dit mag ‘schuren’, graag zelfs.

BoskLab makers

Tijdens de 100 dagen van Bosk zijn 28 (activistische) kunstenaars van verschillende kunstdisciplines aan de slag gegaan om te reflecteren op Bosk. Iedere kunstenaar heeft nieuw werk gemaakt met als hoofdvraag: “wat kunnen we van bomen leren?”.

Hieronder stellen we de BoskLab makers aan jullie voor. Klik op de naam voor meer informatie.

Bosk wordt mede mogelijk gemaakt door GroenLeven. GroenLeven is marktleider in hernieuwbare energie en werkt samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, onderwijs, inwoners en innovatieve ondernemers om duurzame energiebronnen te creëren.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk