1000 dagen ontwikkelen

Onze Fryske grûn is iets bijzonders. Het is onze bodem, de grond waarop we wonen, werken en leven. Onze bodem verbindt ons met elkaar. Maar hoe gaan we met die grond om? En hoe laten we die achter voor de volgende generaties?

Een ambitieuze beeldende kunsttentoonstelling, waarin internationale kunstenaars actuele thema’s onderzoeken en in beeld brengen. De kunstenaars komen van over de hele wereld, van Mirns en Groningen tot Libanon en Argentinië. Ze nemen hun eigen cultuur en achtergrond mee en laten je op een andere manier kijken naar de wereld, zowel die van ons als die erbuiten.

De kunstenaars maken nieuwe werken rondom het thema ‘bodem’. Soms werken ze daarvoor samen met inwoners van Fryslân, om zo nieuwe antwoorden te vinden. Om nieuwe perspectieven te ontdekken en ideeën op te doen. En om jou daarmee te inspireren. Want voor jou is de Fryske grûn misschien heel vanzelfsprekend. Maar hoe is het voor iemand die niet in Fryslân woont? Vreemde ogen zien nieuwe dingen.

De nieuwe en bestaande werken worden in 2025 binnen en buiten in Leeuwarden geëxposeerd, met een aanvullend programma dat tot in de hele provincie reikt. De beeldende kunsttentoonstelling is een vervolg op Paradys, onderdeel van Arcadia 2022.

Hoofdpartner Arcadia