Raad van Leeuwarden laat zich inspireren door Bosk

De afgelopen weken heeft de Raad van Leeuwarden zich laten inspireren door Bosk. De meer dan duizend wandelende bomen van Bosk roepen op tot het nadenken over de lange termijn van het leven in een gezonde groene leefomgeving. In tijden van hoge temperaturen is de versteende…

21 juli 2022

De afgelopen weken heeft de Raad van Leeuwarden zich laten inspireren door Bosk. De meer dan duizend wandelende bomen van Bosk roepen op tot het nadenken over de lange termijn van het leven in een gezonde groene leefomgeving. In tijden van hoge temperaturen is de versteende stad een plek waar hittestress ervaren wordt. Meer groen in de stad kan daar een antwoord op zijn. Plant nu bomen voor de schaduw van overmorgen. Voor de generatie bewoners die nog gaan komen.

Het is een voorbeeld van het feit dat er meer behoefte is aan lange termijn beleid. Ook aan meer tijdig anticiperen op veranderingen. Voor de problemen uit te regeren. Maar hoe maak je daar ruimte voor als gemeente? Hoe creëer je de ruimte om voorbij politieke periodes over de lange termijn thema’s van de stad na te denken? En hoe laat je je daarover informeren? En hoe hou je elkaar bij de les?

De Raad van Leeuwarden heeft via een informatie bijeenkomst, een themadebat en een uiteindelijk besluit twee moties aangenomen. Ze hebben besloten om minimaal een keer per jaar een raad te wijden aan toekomstdenken, een boom te planten als herinnering aan het generatiedenken en ze gaan de slag met jongerenparticipatie. Hieronder volgen de verslagen en moties van de bijeenkomsten. 

Raads informatie bijeenkomst (22 Juni 2022)

Tijdens de informatiebijeenkomst voor raadsleden in het Leeuwarder stadhuis lieten de raadsleden zich inspireren door bijdrages van kunstenaar Merlijn Twaalfhoven, artistiek leider van Bosk Bruno Doedens en veranderstrateeg Klaas Sietse Spoelstra. Wat is lange termijn denken eigenlijk? Hoe kijk je daarnaar en op welke manier kun je hier als gemeente mee aan de slag?

Tijdens de sessie ging het over de mentale ruimte voor lange termijn opgaves. Symbolisch stonden kinderklompjes op een van de aanwezige stoelen.

Het ging over voorbeelden van gerealiseerde lange termijn missies in Leeuwarden zoals het ontstaan van het cluster rond watertechnologie en ook een programma zoals die van Europees Culturele Hoofdstad 2018. Maatschappelijke missies met een horizon langer dan 10 jaar. Voorbij politieke coalitieakkoorden.

Kijk hier de informatie bijeenkomst terug.

Bekijk hier de presentatie van Klaas Sietse Spoelstra.

Raadsbesluit (13 juli 2022)

Op 13 juli werd op basis van de informatiebijeenkomst en het debat erover een besluit genomen over de manier waarop de raad in de toekomst wil omgaan met ‘toekomstdenken’. Dat besluit ziet er als volgt uit als vraag van de Leeuwarder gemeenteraad aan het college van B&W:

  • Er wordt jaarlijks minimaal één bijeenkomt van de raad gewijd aan het toekomstdenken.
  • De raad laat zich daarbij inspireren door kunstenaars, filosofen, theologen en wetenschappers. De locatie, vorm en werkwijze wordt per keer afgestemd met inspiratoren en de raad zelf.

Kijk hier het besluit over motie 5.9 terug.

Ook wordt er gekeken naar realisatie van het planten van een boom die herinnert aan Bosk en met name een blijvend symbool is voor het toekomstdenken voor de Leeuwarder Raad. Bij elk besluit een blik op de boom oftewel op al de toekomstige generatie bewoners van de gemeente. 

In diezelfde bijeenkomst van 13 juli 2022 werd ook een motie (5.5) aangenomen over de verdere jongerenparticipatie. Een belangrijke manier om de toekomstige generatie meer te betrekken bij besluitvorming. 

De gemeenteraad heeft daarvoor het volgende verzoek bij het college van B&W neergelegd: 

  • Samen met o.a. Tienskip en Claim Your Future te onderzoeken wat wenselijk en nodig is op het gebied van toekomstbestendige jongerenparticipatie in de Gemeente Leeuwarden.
  • Bij dit onderzoek de expertise van NHL Stenden, nationale Jeugdraad aanbevelingen en de regisseur Andere Overheid nauw te betrekken.

Kijk hier het besluit over motie 5.5 terug.

Originele bericht: https://www.ministerievandetoekomst.nl/gemeenteraad-leeuwarden-gaat-toekomstdenken/

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia