100 dagen programma
Team

Team

PAFFF is tot stand gekomen als een samenwerking tussen Arcadia en De Harmonie

PAFFF

Artistiek concept: Sjoerd Bootsma en Jonathan Offereins (curator)
Programmering: Edwin van Andel, Jelle van der Meulen, Jonathan Offereins
Projectleiding: Ruben Bosch
Festivalproductie: Raydun Bolk, Rijno Ernsten, Jan Gaasenbeek, Greta Bakker, Antsje van der Zee

Technische Coördinatie: Johan Koopen
Administratie: Inge Wijninga, Dirk Zijlstra
Development: Dorine Schreurs

Marketing & communicatie: Fedde Benedictus, Mirko van Dijk, Marieke Douma, Jelle Gietema, Lauren van der Leest, Henk Rigter, Kristiaan Vaartjes, Marinthe Vergonet, Yannita Vergonet, Zoya Yalmaz, Visit Friesland
Vormgeving: Lisa Sportel
Kaartverkoop: Silvie Drees
Kassa: Lauren van der Leest, Welmoed Talman, Margriet de Vries, Iris van der Weide
Techniek: Rick Bosma, Binte Fokkema, Jaap Jan Fox, Erik Gutman, Roel Hoekstra, Sigrid Jonker, Matthijs van Loo, Sander Louwes, Godert Mulder, Dion Noordstra, Andries Oppers, Paul Reitsma, Harold Schnuck, Sake Anne Timmermans, Bart Vastbinder, Redmer Wijnstra

Redactie: Jelle Gietema, Jonathan Offereins, Marinthe Vergonet, Yannita Vergonet, Karin de Vries
Vertaling: All Translation, Zoya Yalmaz, Yannita Vergonet

Directie Harmonie: Marijke van der Woude
Directie Arcadia: Immie Jonkman en Sjoerd Bootsma

PARTNERS

De Westerkerk, Theater De Bres, Explore the North, Fries StraatfFestival, Neushoorn, Supernature, Tryater, Team BOSK, VHDG

MET DANK AAN

Max-Philip Aschenbrenner, Ekko de Bakker, Anne Brouwer, Jan Goossens, Mark Hospers, Valentijn Fit, Rikkert Kremer, Frie Leysen, Anne Madrid ý Lopez, Eva van Netten, Tatiana Pratley, Johan de Vries, Mark Yeoman

Hoofdpartner Arcadia