Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

De Baren

Bewoners, kunstenaars en wetenschappers graven in de terp Nijehove, de hoogste van de drie terpen waarop de stad Leeuwarden rust. Dit is de thuishaven van het art project De Baren, waarin de bewoners van nu figuurlijk de terp onder hun voeten opgraven.

Lang geleden was de terp een ‘safe haven’, ze beschermde de bewoners tegen de golven – de baren – van de Middelsee. Deze heuvel van klei werd door mensenhanden gemaakt in een omgeving waar de natuur vrij spel had. In 2022 graven we in diezelfde klei, op zoek naar verhalen van de terpbewoners van vandaag. Wie wonen er in dit eeuwenoude landschap en wat houdt deze mensen bezig? De Baren is een ontmoeting tussen vragen van nu én kennis uit de geschiedenis. Met als belangrijkste vraag of de terp nog steeds een veilige haven is. 
  
De terp Nijehove is in Arcadia beladen met beeldende kunst, artistieke performances en een route die je langs verleden, heden en toekomst leidt.  

‘Genius loci? ➞Vox populi = vox dei!’ 

Beeldend kunstenaar B.C. Epker zal op zijn eigen wonderlijke manier ook meewerken aan de opgraving van de terp Nijehove met het project ‘Genius loci? ➞Vox populi = vox dei!’ 

Hij gaat levensverhalen van bewoners opdiepen en optekenen. De Nijehovers worden zelf ook uitgenodigd aan de slag te gaan met workshops om samen te ontdekken wat kenmerkend is voor terpbewoners van deze tijd. Verder gaat Epker samen met een aantal cultuurhistorici research doen naar historische wandpatronen op de terp. De artistieke uitkomsten van dit project zijn tijdens Arcadia te zien in een expositie. 

SUPERNATURE X ARCADIA

‘for the queer and the curious’
Collectief SUPERNATURE strijkt neer op terp Nijehove: een historische safe haven. Een plek waar mensen woonden om zich veilig te voelen. Supernature streeft vanuit een queer oogpunt naar een leven in totale vrijheid en veiligheid, voor iedereen. Supernature wil met artistieke projecten zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de LGBTQ+ community en haar diversiteit. Iedereen met een open mind en een curieuze instelling is welkom om samen te werken aan een manifest dat ook in het Liwwadders wordt opgesteld. Net als het audiovisuele project FUTURHYTHM wordt dit gepresenteerd in Art Cantina Spoonk. De afsluiter van het project is een Supernature event met DJ’s en performers. Are you curious?

DANSPARADE

Poëzie in linie
Een bonte optocht van terpbewoners, schoolkinderen en dansers. Dit dansproject is geïnspireerd op de beroemde ‘Nelkenline’ van dansicoon Pina Bausch – en verplaatst zich door de straten van de terp. De dans van vier simpele opeenvolgende bewegingen lijkt heel eenvoudig. Maar de poëtische bewegingen staan voor vier dingen die in de ogen van bewoners karakteristiek zijn voor het leven op hun terp. Als in een groot menselijk lint – een lange sliert van dans, beweging en muziek – laten de dansers zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Choreografie door Jenny Nijkamp en Mirjam van Duin. Sound design door Phil Mills.

Gezicht van de terp

Met een audiovisuele installatie laat beeldend kunstenaar Hein de Graaf het gezicht van terp Nijehove zien. Een man, een vrouw, of geen van beide. Met een identiteit van honderden. Waarin zijn ze verschillend? Waarin lijken ze op elkaar? Zijn ze eigenlijk wel verschillend? De ultieme samensmelting: de essentie van alle terpbewoners waarin kleur, leeftijd of gender niet meer te onderscheiden zijn.

De gefotografeerde portretten van bewoners van terp Nijehove worden verenigd tot een artistieke cumulatie van gezichten – een audiovisuele constructie van de Nijehover van nu. Hein de Graaf werkt in dit project samen met fotograaf Lucas Kemper.Actuele info over het programma en meer activiteiten is te vinden op:

Hoofdpartner Arcadia