FAQ

FAQ

 • Wat betekent Bosk voor het verkeer?

Bosk is van invloed op de verkeerssituatie in de stad. Dat is per locatie verschillend. De straten en pleinen waar het bos staat zijn afgesloten voor fiets-, brom- en autoverkeer. Voor iedere locatie zullen daarom ook verkeersomleidingen voor autoverkeer van kracht zijn. Omdat de bomen gefaseerd geplaatst worden kan de verkeerssituatie per dag verschillen. Uiteraard zullen we hinder tot een minimum beperken.

 • Kan ik met de auto bij mijn huis komen?

Als uw huis in een straat of aan een plein ligt waar het bos enkele dagen staat, kunt u in die periode niet met de auto tot aan de deur bij uw huis komen.

 • Kan ik mijn auto nog parkeren?

In de gebieden van de binnenstad waar als gevolg van de aanwezigheid van Bosk gedurende een korte periode niet geparkeerd kan worden door vergunning- en abonnementhouders, wordt voor hen een alternatieve locatie aangeboden.

De gemeente Leeuwarden informeert na Koningsdag door middel van een brief de vergunninghouders inzake het toewijzen van een alternatieve parkeerplaats. 

 • Kan ik als vergunning- en abonnementhouder kosten declareren om ergens anders te parkeren?

Als u ergens anders moet parkeren tijdens de dagen dat Bosk in uw straat staat en u moet daarvoor kosten maken, dan kunt u deze declareren. Dit doet u door een declaratie te mailen naar:

LF2018-2028
t.a.v. Bosk
Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden
info@bosk.frl

U kunt dit declaratieformulier gebruiken. Kunt u het formulier niet downloaden of beschikt u niet over mail? Neem dan contact op met de organisatie via 06-14480512.

 • Kan ik met de fiets of lopend bij mijn huis komen?

Uw huis is altijd lopend bereikbaar. In verband met de veiligheid verzoeken wij u om met de fiets aan de hand door het bos te lopen.

 • Kunnen hulpdiensten door het bos?

Door het bos loopt altijd een bereikbaarheidsroute zodat de hulpdiensten bij calamiteiten altijd door het bos kunnen rijden.

 • Kunnen mensen met rollators en kinderwagens door het bos?

De ruimte tussen de verschillende bomen is altijd ruim genoeg om er gemakkelijk met kinderwagens, rollators of rolstoelen door heen te rijden.

 • Ik heb zorg nodig, ben ik nog bereikbaar?

Uiteraard blijft u bereikbaar voor zorgdiensten. De verkeersregelaars zullen naast de hulpdiensten ook altijd zorgdiensten, huisartsen of ziekenvervoer doorlaten over de bereikbaarheidsroute. We stellen het op prijs als u ons van te voren op de hoogte stelt van gepland bezoek of vervoer. Dan kunnen we de verkeersregelaars goed instrueren. We zullen de verschillende zorgdiensten hier ook van op de hoogte stellen. Wij zijn te bereiken op 06-14480512 of via de mail: info@bosk.frl.

 • Wie kan ik bellen of mailen bij vragen en calamiteiten tijdens de 100 dagen?

Tijdens de uitvoer van 2 mei tot en met 14 augustus zijn wij alle dagen van de week 24 uur bereikbaar op mobiel nummer 06-14480512. Een bericht sturen via Whatsapp (appen) is ook mogelijk. Dit mobiele nummer wordt beheerd door diverse productiemedewerkers van Bosk. U kunt ook mailen naar info@bosk.frl.

 • Is er beveiliging?

Er is niet altijd beveiliging in het bos aanwezig. Alleen op de verwachte drukke momenten overdag houden beveiligers een oogje in het zeil. Op vrijdag- en zaterdagnacht is er nachtbeveiliging aanwezig in het bos.

 • Hoe is het busverkeer geregeld?

Busverkeer gaat gewoon door. Wel zijn er in bepaalde periodes enkele omleidingen nodig. Hier volgt een overzicht van de desbetreffende lijnen op de websites www.bosk.frl en www.leeuwarden.nl/bosk.

 • Zijn er toiletten in het bos aanwezig?

Op iedere boslocatie is een toiletvoorziening aanwezig inclusief een mindervaliden toilet. Deze wordt via bewegwijzering aangegeven. In de binnenstad van Leeuwarden zijn een aantal openbare toiletten. Daarnaast zijn er veel gastvrije horecazaken aan en rondom de route van Bosk te vinden.

 • Wat gebeurt er verder nog in het bos?

Op bepaalde dagen vindt er programma in het bos plaats waaronder een kinderprogramma, audiotours, podiumkunsten etc. Een volledig overzicht vindt u hier.

In het bos hangen kleine ringvormige lampjes die een feeërieke sfeer aan het bos geven. Er zijn ook bosgeluiden zoals het ritselen van bladeren, fluiten van vogeltjes etc.

De ringvormige lampjes branden van zonsondergang tot maximaal 02.00 uur ‘s nachts door de week en in het weekend tot maximaal 03.00 uur. Het geluid is te horen van 09.00 tot 00.00 door de week en tot 01.00 in het weekend. Dit geluid is vergelijkbaar met normale straatgeluiden.

 • Wie houdt het bos schoon?

Uiteraard hopen we dat de bezoekers van Bosk bewust met afval omgaan. De organisatie zorgt ervoor dat uw straat en/of plein schoon wordt gehouden en schoon wordt opgeleverd als Bosk weer vertrokken is.

 • Hoe toegankelijk is Bosk?

Bij het plaatsen van de boombakken houden we de blindegeleide routes vrij. Op de locaties waar geen blindegeleide routes zijn staan wel diverse boombakken. Als u als blind of slechtziend persoon een vaste route heeft in de stad dan moet u, daar waar Bosk staat, rekening houden met de boombakken of misschien een alternatieve route nemen. De boombakken staan zo opgesteld zodat er met bijvoorbeeld een rolstoel, rollator tussendoor gelopen kan worden, zij het wel een beetje slingerend.

 • Venstertijden en laden en lossen

Tijdens Bosk worden aangepaste venstertijden gehanteerd voor het laden en lossen: 07:30 – 11:00 uur. De eindtijd is een uur vroeger dan gewoonlijk. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat we tussen 11:00 en 12:00 uur schoolkinderen ontvangen in het bos.

Tijdens Bosk worden aangepaste venstertijden gehanteerd voor het laden en lossen: 07:30 – 11:00 uur. De eindtijd is een uur vroeger dan gewoonlijk. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat we tussen 11:00 en 12:00 uur schoolkinderen ontvangen in het bos.

 • Wat gebeurt er na Bosk met al die bomen?

Na afloop van Bosk krijgen de bomen een bestemming binnen de gemeente Leeuwarden. Hier worden de bomen na de tijd geplant:

 • Bedrijventerreinen de Hemrik en de Zwette 
 • Leeuwarder bos
 • Middelsee en Zuidlanden
 • Mantgum, voormalig baggerdepot
 • Waagplein
 • Leeuwarden Oost, diverse wijken
 • Op diverse plekken door de hele gemeente op plekken waar bomen zijn dood gegaan door essentaksterfte ( o.a. Jellum, Miedum, Goutum, Leeuwarden, Jirnsum, Wergea, Jorwert, Swichum, Friens etc.)

Meer weten over waar de bomen straks komen? Kijk dan op www.groenleeftinleeuwarden.nl/bosk voor meer informatie over het vervolg van Bosk.

Bosk wordt mede mogelijk gemaakt door GroenLeven. GroenLeven is marktleider in hernieuwbare energie en werkt samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, onderwijs, inwoners en innovatieve ondernemers om duurzame energiebronnen te creëren.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk