100 dagen programma
FAQ

FAQ

 • Arcadia 2022 zit er op. Geniet nog 50 dagen na!
 • Waar vind ik foto’s en video’s van Bosk?

Kijk terug in ons bo(o)mvol programma vol met exposities, tentoonstellingen, optredens en bijeenkomsten door middel van foto’s en video’s.

 • Wat gebeurt er na Bosk met al die bomen?

Na afloop van Bosk krijgen de bomen een bestemming binnen de gemeente Leeuwarden. Hier worden de bomen na de tijd geplant:

 • Bedrijventerreinen de Hemrik en de Zwette. Voor de aanpak van wateroverlast en hittestress
 • Leeuwarder Bos
 • Middelsee en Zuidlanden
 • Akkrum: Op 18 augustus vertrekken 90 bomen naar Akkrum. Vervolgens vinden er verschillende evenementen plaats in Akkrum. De gemeente Heerenveen plant de bomen daarna.
 • Mantgum: De mienskip in Mantgum is bezig met het herinrichten van het voormalig baggerdepot in Plan Boppeslach. Dit wordt ingericht als groene ruimte, gericht op het vergroten van de biodiversiteit.
 • Waagplein: voor het vergroenen van de binnenstad en hittestress op het plein tegengaan
 • Leeuwarden Oost, diverse wijken. Hier worden ook een aantal bomen rondom ’t Vliet geparkeerd.
 • Op diverse plekken door de hele gemeente op plekken waar bomen zijn dood gegaan door essentaksterfte (o.a. Jellum, Miedum, Goutum, Leeuwarden, Jirnsum, Wergea, Jorwert, Swichum, Friens etc.) In de dorpen gaan we herplanten met verschillende boomsoorten. Door verschillende boomsoorten te kiezen worden de bomen in de dorpen minder kwetsbaar als er ziekten en plagen uitbreken, zoals je nu zag met iepziekte en daarna essentaksterfte.
 • NatuerMerke fan de Leijen. De boom wordt per skûtsje opgehaald en geplant bij De Leijen. In Rottevalle is de NatuerMerke.

Meer weten over waar de bomen straks komen? Kijk dan op www.groenleeftinleeuwarden.nl/bosk voor meer informatie over het vervolg van Bosk.

Bosk wordt mede mogelijk gemaakt door GroenLeven. GroenLeven is marktleider in hernieuwbare energie en werkt samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, onderwijs, inwoners en innovatieve ondernemers om duurzame energiebronnen te creëren.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk