Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Wietske de Boer makket in BOSK-Liet

21 februari 2022
Wietske de Boer makket in BOSK-Liet

Singer-songwriter Wietske de Boer wie sa bot rekke troch it ferhaal fan BOSK dat se der in ferske oer makke hat: Beam Yn It Bosk. Neffens Wietske in ferske oer de kwetsberens fan de natoer, de neadsaak om te feroarje en benammen in oprop om mei te dwaan mei BOSK.

Wolst ek meidwaan mei BOSK? Dat kin hjir. Op in oare menier rekke troch BOSK? Lit it ús witte.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia