Vooruitkijken met BOSK en Groenleven

Nu Bosk de stad heeft verlaten en de bomen op weg gaan naar hun definitieve plek in de gemeente kwamen initiatiefnemer en landschapskunstenaar Bruno Doedens en business developer Rosanne Bevers van GroenLeven, onze hoofdsponsor, nog één keer bij elkaar. Het…

12 oktober 2022

Nu Bosk de stad heeft verlaten en de bomen op weg gaan naar hun definitieve plek in de gemeente kwamen initiatiefnemer en landschapskunstenaar Bruno Doedens en business developer Rosanne Bevers van GroenLeven, onze hoofdsponsor, nog één keer bij elkaar. Het leek eerst of ze gingen terugkijken, maar het werd vooral vooruitkijken. Naar de groene kansen die er liggen.

Onze eerste vraag aan Bruno was: hoe voel je je eigenlijk na 100 dagen BOSK?

“Het gaat hartstikke goed. Het is een dubbel gevoel zeg maar, aan de ene kant is het mooi dat het klaar is. Het was een traject van twee jaar en die laatste 100 dagen waren natuurlijk behoorlijk intensief. Veertien uur per dag heb ik gemiddeld gedraaid. Maar ik ben heel tevreden, er is iets wakker gekust en wat daar de effecten van zullen zijn gaan we nog overzien. Maar Rosanne, wat vond jij er eigenlijk van?”

“Wat mij het meeste opviel,” zegt Rosanne, “is het verfrissende en verkoelende effect van de bomen. Voor mij is dat eigenlijk een no-brainer. Het wordt steeds warmer en bomen dragen bij aan verkoeling in de stad. Het is mooi om te zien dat zo’n groot kunstproject de ogen opent en mensen aan het denken heeft gezet over de natuur.”

Bruno vult haar aan: “Ja, we wilden met deze radicale verbeelding duidelijk maken dat we anders moeten gaan nadenken over de natuur.”

“En dat is goed gelukt!,” aldus Rosanne. “Bij ons is het overigens niet anders. GroenLeven plaatst namelijk niet alleen zonnepanelen op dak, maar we ontwikkelen ook zonneparken, zowel op land als op water. Waarbij we in het verleden gefocust zijn geweest op deze destijds nieuwe manier van duurzame energie opwekken tot volledige wasdom te brengen zijn we nu pas tevreden als er bij de aanleg en het beheer van de parken nadrukkelijke aandacht is voor het vergroten van de biodiversiteit. Ik wil naar steeds meer energielandschappen gaan waar energie, landbouw en natuur elkaar versterken.”

“Dat is een ontzettend goede opmerking, vind ik,” vult Bruno haar aan. “Hoe mooi zou het zijn als je met de zonneparken tegelijkertijd de natuur ontwikkelt,. En dat heeft met grondprijzen te maken, want natuurgrond is bij de bank niks waard, terwijl als je diezelfde grond reserveert voor woningbouw die tien keer zoveel waard is. Dus dat houdt de ontwikkelingen die GroenLeven nastreeft soms nog tegen, omdat natuur financieel nog niet altijd interessant is.”

“Dat is wat we met GroenLeven al doen,” zegt Rosanne. “Waar we een oplossing kunnen bieden is bijvoorbeeld in veenweidegebieden, waardoor het waterpeil verhoogd kan worden, of door bufferlocaties te creëren tussen de landbouw en Natura2000-gebieden. Het is een hele opgave om alles goed te doen,maar het is wel een prachtige kans om met duurzame energie ook een waardevolle bijdrage aan de natuur te leveren. Met zo’n klein land moeten we immers zuinig omgaan met onze ruimte. Zo’n mooi project als Bosk motiveert me weer opnieuw om me daarvoor in te blijven zetten.”

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia