Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Provincie Fryslân verlaagt budget cultuursector

11 oktober 2023
Provincie Fryslân verlaagt budget cultuursector

De provincie Fryslân heeft voor de gehele cultuursector minder budget vrijgemaakt, dit heeft ook voor Arcadia consequenties. We zijn vastbesloten om met de voor ons beschikbaar gestelde financiële middelen door te gaan met dat wat we het beste doen: een inspirerend programma maken en verhalen vertellen die impact hebben, waarbij we zoveel mogelijk mensen betrekken, activeren en bereiken (als iepen mienskip). 

We zoeken proactief naar nieuwe partners en financieringsmogelijkheden. Onze projecten zijn niet louter cultureel van aard dus daar liggen kansen. Deze nieuwe uitdagingen dwingen ons wel tot het maken scherpere keuzes. Daar denken we nu over na.

Arcadia is niet zomaar een organisatie; het is de voortzetting van de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018). Wij geloven in de kracht van kunst en cultuur als bindmiddel voor een gemeenschap. Het stimuleren van een creatieve en veerkrachtige samenleving die gezamenlijk zoekt naar nieuwe oplossingen voor de huidige uitdagingen in onze regio. We streven niet naar vluchtige successen, maar naar duurzame welvaart voor de komende generaties. En dat blijven we doen. Ook in Europees verband.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia