100 dagen programma
Residenties

Residenties

Veenweide Atelier is in 2023 begonnen met vier verkennende ontwerptrajecten (residenties), geleid door artistiek leider en ontwerper Henriëtte Waal.

Henriëtte Waal

Henriëtte Waal is ontwerper, onderzoeker en artistic research director van Atelier Luma in Arles. Vanuit een systeembenadering en maakkennis houdt zij zich bezig met sociale en ecologische problemen. Ze ontwerpt nieuwe relaties tussen mensen en landschappen en werkt rondom onderwerpen zoals water, landschap, voedsel, materiaal- en productontwikkeling, bio-based bouwen, dieren en ecologie.

Met Henriëtte hebben we in 2023 drie ontwerpers geselecteerd die uitblinken in hun creativiteit en ervaring op het gebied van bio-based solutions, systemisch ontwerpen, natuurinclusief en sociaal werken. Deze ontwerpers het afgelopen jaar met de poten in het Friese veen gestaan. Tijdens deze werkperiode zijn zij tot observaties en eerste ontwerpen gekomen. Dit deden ze volgens een eco-sociale aanpak: in gesprek met boeren, beleidsmakers, ondernemers, ecologen, veendeskundigen en de natuur zelf. Het ontwerpproces is hierbij de katalysator voor een verandering die bij een of meerdere van deze partijen kan gaan plaatsvinden. Komende jaren wil Veenweide Atelier als ontwerpend collectief verder werken aan praktijkproeven en testlocaties voor het nieuwe Veenlandschap.

Veenweide Atelier ingebed in het veenweidegebied
De residenties van de ontwerpers legden de basis voor het langetermijnprogramma Veenweide Atelier. In de ideale toekomst is Veenweide Atelier ingebed in het veenweideland en als fysieke plek te bezoeken. Belanghebbenden weten het atelier te vinden als plek om in gesprek te gaan, inspiratie op te doen en plannen te ontwikkelen.  

Feangreide Beraad
Op 24 januari 2024 heeft Veenweide Atelier het eerste Feangreide Beraad georganiseerd, een verdiepend programma met de ontwerpers en met experts op het gebied van water, bodem, gras en gebiedsprocessen. Dit beraad vormde de afsluiting van 1 jaar ontwerpend onderzoek in het Friese veenweidegebied. Het verslag van het beraad lees je hieronder terug.

Veenweide Atelier wordt mede mogelijk gemaakt door Gieskes Strijbis Fonds.

Hoofdpartner Arcadia