100 dagen programma
Fries Museum

Fries Museum

In het Fries Museum vind je tijdens Arcadia drie prachtige exposities die je anders laten kijken naar landschap.

TENTOONSTELLINGEN


Ontwerpster Chiristien Miendertsma

FERTILE GROUNDS

Ontwerper: Christien Meindertsma
Data: 7 mei 2022 – 10 april 2023
Locatie: Fries Museum, Leeuwarden

Een groot deel van Fryslân bestaat uit veenweidegebied. Veen speelt een essentiële rol in de globale klimaatcrisis, want verspreid over de aarde bevatten de veengebieden twee keer zoveel CO2 als alle bossen tezamen. Ook het VN-milieuprogramma herinnert ons eraan: de draslanden zijn de stille helden van het klimaatprobleem. Ondanks hun ecologische sleutelrol zijn de gebieden in gevaar. Turfwinning, intensieve landbouw en melkveehouderij hebben ervoor gezorgd dat het veen in rap tempo uitdroogt. Dat leidt tot de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit. Volgens klimaatexperts is het opnieuw nat maken van de veenweidegebieden de enige optie voor een duurzame toekomst. Fertile Grounds: een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma is vanaf 7 mei 2022 tot 10 april 2023 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden en is onderdeel van de Friese Triënnale Arcadia. 

Fertile Grounds is een eenjarig onderzoeksproject met een open einde: drie zalen in het Fries Museum worden ingericht als dynamisch laboratorium waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Friezen, boeren, politici, natuurliefhebbers en experts buigen zich over een centrale vraag: ‘Welke toekomst wil jij voor het Friese veenweidegebied?’. Met gespreksstarters in de zalen en een divers activiteitenprogramma gaat het Fries Museum gedurende de looptijd van de tentoonstelling dieper op het onderwerp in.


Á la campagne! Het Franse licht van Maris tot Monet

Kunstenaar: Diverse kunstenaren
Locatie: Fries Museum, Leeuwarden
Data: 19 januari 2022 – 17 juli 2022

De Franse impressionisten uit Museum Boijmans Van Beuningen waren in Leeuwarden! De invloed van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst, met prachtige landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch.

De tentoonstelling À la campagne: het Franse licht van Maris tot Monet was van 19 februari tot en met 17 juli 2022 te zien in Leeuwarden. 


DE ONKRUIDENIER

Project: SWIET/SWIT
Data: De installatie is niet meer te bezoeken
Locatie: Fries Museum, Leeuwarden

Wanneer je het museum nét instapt, kwamen de geuren van gewassen je al direct en in de meest letterlijke zin tegemoet. Vanaf de start van Arcadia op 7 mei vond je een flexibele installatie in de museumhal, waarin eetbare planten groeien.

Met licht en kleur werden met SWIET/SWIT groeiomstandigheden gecreëerd, afgestemd op iedere plant. Het initiatief sloot aan bij de toenmalige tentoonstelling in het Fries Museum À la campagne. Waar Á la campagne focust op landschappen vanuit het Franse licht en kleur, toonde De Onkruidenier met hun installatie de rol die licht en kleur spelen bij het verbouwen van gewassen. 

Het initiatief was een samenwerking van het Fries Museum, de Onkruidenier en Kunsthuis SYB en stond in het teken van Arcadia.


Agenda

Hoofdpartner Arcadia