Negen projecten voor tweede editie Over de drempel

Dankzij een extra bijdrage uit het Corona Steunfonds zijn in plaats van zes, maar liefst negen projecten geselecteerd voor de tweede editie van Over de drempel. Over de drempel is een programma waarbij cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven zich samen inzetten…

23 juli 2021

Dankzij een extra bijdrage uit het Corona Steunfonds zijn in plaats van zes, maar liefst negen projecten geselecteerd voor de tweede editie van Over de drempel. Over de drempel is een programma waarbij cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven zich samen inzetten rondom het thema eenzaamheid. De selectiecommissie heeft gekozen voor een breed palet aan activiteiten, gericht op verschillende groepen inwoners die zich wel eens alleen voelen.

De negen gekozen projecten zijn: Projectorkest Camminghaburen, Motus Mori, Show don’t tell, Nijsgjirrich, Lonesome Cowboys, Podium Huzum, Sprekende Stenen, Homesick Restaurant en Welkom in Heechterp.

1. Nij Talint Orkest Camminghaburen/Heechterp-Schieringen (Stichting Mear mei muzyk)

Een instrument leren bespelen en samen muziek maken: iedereen kan het! De kracht ervan is ijzersterk, zó sterk dat ze wapent tegen gevoelens van eenzaamheid. Een bewering die we kunnen staven aan de ervaringen van honderden nieuwe muzikanten. Iets leren dat je nog nooit gedaan hebt, dat maakt trots. En het maakt extra trots als je dat samen doet. Samen muziek maken geeft onwijs veel plezier en maakt simpelweg gelukkig. Het geeft een doel en structuur, want oefenen hoort erbij. Daarbij is het ook nog eens hartstikke sociaal en leer je veel nieuwe mensen kennen. Alle reden voor Nieuw Talent Orkest Camminghaburen.

2. Motus Mori (Katja Heitmann)

Sinds 2019 bouwen wij aan een ‘archief voor beweging’: Motus Mori. In indrukwekkende en vaak ontroerende tentoonstellingen presenteren onze dansers kinetische portretten gebaseerd op persoonlijke bewegingen. Die persoonlijke bewegingen verzamelen we door mensen te ‘interviewen’. Het werk van Katja is vertraagd en hypergestileerd en door dit contrast met de hyperpersoonlijke menselijke beweging (en uitvoering) ontstaan zeer herkenbare portretten waarmee iedereen zich kan identificeren.

3. Show don’t tell (Stichting Natte Haring)

Naar Europees voorbeeld, gaan we met het project SHOW, DON’T TELL, een diverse groep van 15 jongeren laten bepalen wat het filmprogramma met korte films van het Huiskamer Filmfestival 2022 wordt. Op deze manier geven we hen een stem om de thema’s te agenderen die voor hen belangrijk zijn en zorgen we ervoor dat het filmprogramma aansluit de belevingswereld van jongeren. Daarnaast geven we ze de mogelijkheid om deze thema’s op een genuanceerde manier te verbeelden en er een gesprek over te voeren, zonder dit gesprek te veel te betrekken op henzelf.

4. Nijsgjirrich (Eva Meijering, Michaël Bloos en Lisa Frenkel)

Talent is overal. Maar als de mens alleen is kan ze dat talent niet doorgeven. Eeuwig zonde vinden wij. Zeker omdat Meijering&Bloos alles willen leren, ze zijn rete Nijsgjirrich. Dus stappen acteurs Eva en Michaël liefdevol met een camera in hun hand, zonder schroom en met een hoop zelfspot, letterlijk over de drempel om het ondergesneeuwde talent naar boven te halen en zelf iets nieuws te leren.

We maken zes intieme TV-portretten voor Omrop Fryslân waarin we onze nieuwe helden vervolgens door een grote manifestatie blijvend verbinden aan nieuwe mensen en organisaties.

5. Lonesome Cowboys (Project Anders! Stichting Embrace Nederland)

Lonesome cowboys is een muziektheatervoorstelling van Stichting Embrace Nederland volledig gecreëerd door minimaal 50 deelnemers met en zonder een fysieke, geestelijke en/of mentale beperking en professionals. Gedurende een periode van een jaar wordt er gewerkt met muziek, zang, dans of taal. De improvisaties die hier gemaakt worden zijn de basis van Lonesome Cowboys. De voorstelling wordt uitgevoerd tijdens CityProms, het gratis toegankelijke klassieke muziekfestival in Leeuwarden.

6. Podium Huzum (Stichting Wilde Wijk)

Community art in Huizum-West met wervende workshops en ludieke acties, sociaal-artistieke activiteiten (maatwerk) en een open podium (wijktheater) met feuilleton. Community art in de wijk brengt mensen samen. Samen theater en muziek maken heeft direct invloed op elk individu. Door ieder individu een eigen podium te geven willen we bewoners zich als een vorst laten voelen op hun eigen vierkante (ander)halve meter. Dit thema gaat als de rode draad door het project lopen.

Verandering van mindset is heel belangrijk in deze onzekere tijd. Laten we weer leren om vertrouwen te krijgen in onszelf en in elkaar. Om de verbeelding te prikkelen en nieuwe perspectieven te bieden. Dus vlieg uit in de lucht, met je neus in de wind!

7. Welkom in Heechterp (Stichting Fotocollectief Leeuwarden)

‘Welkom in Heechterp’ is een sociaal fotoproject van Stichting Wijkpanel Heechterp-Schieringen in samenwerking met Stichting Fotocollectief Leeuwarden. Met dit project willen we bewoners van de wijk Heechterp in beeld brengen, hun verhalen vertellen en de eigenheid van de wijk, met alle problemen en kansen die er leven, zichtbaar maken. Fotografen doen mee, schrijvers, maar juist ook de bewoners zelf. Ontmoeting staat in dit project centraal. We nodigen mensen uit om kennis te maken met deze bijzondere wijk. Want iedereen is ‘Welkom in Heechterp’.

8. Homesick Restaurant (Lu Lin en Tanya Lau)

Samen koken en samen eten zorgt voor verbinding. We willen een brug vormen tussen internationale studenten en lokale organisaties. Zo kunnen we elkaars eetgewoontes leren kennen en begrijpen. Dit project is ontstaan tijdens de corona-epidemie. Als internationale studenten uit China en Taiwan konden wij niet naar huis om daar kerst te vieren. We kregen last van heimwee en voelden ons eenzaam. Wat ons heeft geholpen is zelf eten koken. Daar mee bezig zijn, heeft ons geholpen. En dat werkt ook voor anderen.

9. Sprekende Stenen (Studio Sytse Jansma)

Sprekende Stenen is een project waarbij mensen zelf op zoek gaan naar persoonlijke verhalen over eenzaamheid die in de stad Leeuwarden verspreid liggen. Deze persoonlijke verhalen vertegenwoordigen een zeer diverse ‘mienskip’ en zijn verwerkt tot poëtische monologen. Hoe ruikt eenzaamheid? Hoe klinkt eenzaamheid? De rol van poëzie is bepalend voor de impact van het project. Poëzie kan eenzaamheid zintuigelijk en dus invoelbaar maken door er nieuw vocabulaire voor te vinden.

Groot bereik
“Met deze projecten bereiken we een grote en diverse groep inwoners van de gemeente Leeuwarden. Van jong tot oud, en in alle delen van de stad en omliggende dorpen”, zegt Tamara Schoppert. Zij is artistiek coördinator van Over de drempel en lid van de selectiecommissie.

De belangstelling om mee te doen aan de tweede editie van Over de Drempel was groot. Maar liefst 37 projecten hebben zich aangemeld. “We hebben met veel plezier alle voorstellen doorgenomen. Wanneer zoveel initiatiefnemers zich in te schrijven, ontkom je er niet aan dat er ook bijzondere projecten afvallen. Je hoopt altijd dat zij manieren vinden om via een andere route hun plan uit te kunnen voeren.”

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia