Meten impact IIS-projecten in de gemeenschap

Op 24 mei was de eerste informatiebijeenkomst voor IIS-projecten over het zogenaamde ‘Arts Impact Manager’ (AIM) systeem. Met de IIS-projecten willen we een blijvende impact creëren in een gemeenschap en dit willen we ook graag meten, dit kan met deze…

25 mei 2022

Op 24 mei was de eerste informatiebijeenkomst voor IIS-projecten over het zogenaamde ‘Arts Impact Manager’ (AIM) systeem. Met de IIS-projecten willen we een blijvende impact creëren in een gemeenschap en dit willen we ook graag meten, dit kan met deze AIM. Dit online instrument biedt zowel tijdens de uitvoering van een project als na afloop inzicht in de resultaten en effecten van de activiteiten. 

Naast dat de initiatiefnemers in de AIM hun eigen projectplannen kunnen evalueren, is het ook mogelijk om onderzoek te doen onder de deelnemers en het publiek van de projecten. Hierbij werken we samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze onderzoekers, Gwenda van der Vaart en Tialda Haartsen, gaan een grootschaliger onderzoek doen naar de zogenaamde ‘Mienskipsmethode’ van Arcadia: hoe projecten van onderop ontwikkeld worden en welke impact ze hebben op de leefomgeving. 

Alle IIS-projecten krijgen een eigen contactpersoon die hen helpt bij het invullen van de AIM. Stipe, onderdeel van Keunstwurk, heeft hier veel ervaring mee en biedt deze ervaringsdeskundigen aan. Stipe is een bestaand initiatief, het team van Stipe is er voor iedereen die een project wil ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur in Fryslân. Het team denkt mee over bijvoorbeeld de fondsenwerving, geeft feedback op een projectplan of helpt met andere organisatorische vragen. Een advies van het Stipe-team is gratis. We zijn ontzettend blij met de ondersteuning die zij bieden aan onze projecten bij het invullen van de AIM!

De avond is dan ook verzorgd door Judith en Lummie van Stipe. Ze laten allereerst zien hoe het systeem eruit ziet en lichten een aantal vragen uit waarna iedereen in kleine groepjes aan de slag gaat. Al snel wordt duidelijk dat het vooral belangrijk is om even helemaal uit te zoomen alvorens de vraag te beantwoorden. 

Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld: wat gebeurt er als dit project niet wordt georganiseerd? In eerste instantie denken de deelnemers aan bijvoorbeeld; dan is er geen evenement dus geen mooie avond of iets dergelijks. Maar als ze even uitzoomen en kijken naar het gehele proces dat vaak in gang wordt gezet bij een Mienskipsproject is er veel meer dat niet gaat gebeuren. Neem het FrIIS Festival in Oudega. Het verbinden van verschillende gemeenschappen binnen Oudega is een belangrijk onderdeel van het proces, evenals de traditie om samen grote projecten op te tuigen en dit door te geven aan de volgende generaties. Als dit verloren gaat kan dit grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het dorp, de zorg voor elkaar en het leven met elkaar in dit dorp. Dan heeft het wel degelijk invloed op de gemeenschap als geheel. Dan krijgt de vraag een hele andere lading.  

Maar er zijn ook simpele multiple choice vragen en vragen voor publiek en vrijwilligers. Projecten krijgen een mooi compleet beeld van het eigen project. Naast dat het heel interessant is voor henzelf is de tool ook ontzettend handig voor de verantwoording die afgelegd moet worden bij diverse fondsen. Er rollen, na het invullen van het geheel, rapporten uit die aangeleverd kunnen worden bij de fondsen. 

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia