Lichtjeskuier door vogelland als afsluiting jubileumjaar

Leeuwarder Courant – 24 september – Rixt Oenema WOMMELS De jubilerende Fûgelwacht Wommels (van het glazen huis op hoogte) heeft vrijdagavond de festiviteiten afgesloten met een vogelmanifestatie in een lichtjeslandschap. Met hoofdlampjes op kuierden ongeveer 150 natuur- en kunstliefhebbers vrijdagavond…

26 september 2022

Leeuwarder Courant – 24 september – Rixt Oenema

WOMMELS De jubilerende Fûgelwacht Wommels (van het glazen huis op hoogte) heeft vrijdagavond de festiviteiten afgesloten met een vogelmanifestatie in een lichtjeslandschap.

Met hoofdlampjes op kuierden ongeveer 150 natuur- en kunstliefhebbers vrijdagavond van Wommels dwars door de weilanden richting het weidevogelwalhalla van ‘skriezeboer’ Murk Nijdam aan de Slachte. Als een opgloeiend lint slingerden zij door het met lichtjes aangeklede ,,frije fjild’’ – het geliefde werkterrein van de vogelbeschermers. ,,We ha spesjaal brechjes foar de sleatten timmere’’, vertelt voorzitter Teade de Boer van Fûgelwacht Wommels.

Fûgelwacht Wommels e.o. vierde een ongewoon jubileum: 75 plus 1 jaar. De vereniging met 280 leden en 25 gedreven nazorgers had in het coronajaar 2021 al van alles op stapel staan en maakte daar dit voorjaar – toen het weer kon – nóg iets meer van. Het glazen huis dat op 5 meter hoge steigers boven de Slachte stond, was het meest opvallende jubileumproject. De Boer: ,,Ik leau dat it wol slagge is om ússels goed op de kaart te setten.’’

Creatieve geesten en vogelliefhebbers zoals cabaretier Jochem Myjer (hij sprak er columns in), vogelkunstenaar O.C. Hooymeijer en trekvogelprofessor Theunis Piersma logeerden een nachtje op de grens van kaal turboboerengrasland en het gruttoparadijs van Murk Nijdam. Vandaar ook het jubileumthema ‘Oer de râne fan de tiid’. In het containerhuisje gaven zij in hun eigen kunstvorm uitdrukking aan hun ideeën over het Friese weidevogellandschap.

Bij het invallen van de duisternis werden vrijdagavond de ‘opbrengsten’ van de glazenhuis-sessies aan de wandelaars getoond. Op een kar in het land stond bijvoorbeeld het grote kunstwerk ‘Interrobang’ van beeldend kunstenaar en logé Marten Winters. Hij bouwde een combinatie van een vraag- en een uitroepteken. Want het is immers maar net hoe je iets bekijkt. De Boer: ,,Kinst lykwols sizze: ‘Is dit it?’ of ‘Dit is it!’’’

Op een terp verderop bracht muzikant Wiebe Kaspers het lied ten gehore dat hij schreef na zijn verblijf in het glazen huis. Ook dichter Elmar Kuiper was te gast. Zijn gedicht wordt afgedrukt in het hout van een bankje langs de Slachte.

Heel Wommels heeft bijgedragen aan het jubileum. Kinderen van de basisschool kregen les over vogels. Zij bouwden ook 150 vogelhuisjes die samen een kunstwerk vormen dat ook tentoongesteld werd. Ook Talant-cliënten en de senioren van Nij Walpert en Nij Stapert deden mee aan de activiteiten.

Op een dak van een boerderij werden oude zwart-witfilmpjes van het aaisykjen geprojecteerd. De Boer: ,,Mar dy bylden litte wy dan wol sjen op it dak fan in moderne pleats mei in molkrobot.’’ Hij bedoelt maar: de vogelwacht leunt niet achterover met weemoed naar oude tijden met velden vol grutto’s en kieviten. Fûgelwacht Wommels e.o. wil voorwaarts. Met plasdraspompen en drones bijvoorbeeld, dragen de vogelbeschermers hun steentje bij.

De grootste opbrengst van dit jaar? Dat is de verbinding, zegt Teade de Boer. ,,Alle boeren, alle minsken yn en om Wommels ha mei elkoar folle bak oan de gong west foar dit jubileum.’’

Foto’s: Aron Weidenaar

Dit project is onderdeel van IIS, het Mienskipsproject van Arcadia. IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en Univé.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia