Kijktip: Titus Brandsma, antifascist en bijna heilig

De Friese pater Titus Brandsma kwam om in het concentratiekamp Dachau. Al sinds de vroege jaren dertig van de vorige eeuw sprak hij zich uit tegen de Nazi’s, het fascisme en de NSB. Stellingname die hem uiteindelijk zijn leven kostte.…

5 juni 2021

De Friese pater Titus Brandsma kwam om in het concentratiekamp Dachau. Al sinds de vroege jaren dertig van de vorige eeuw sprak hij zich uit tegen de Nazi’s, het fascisme en de NSB. Stellingname die hem uiteindelijk zijn leven kostte. De geruchten dat Titus elk moment heilig verklaard kan worden nemen de laatste tijd flink toe. 

Reden voor Omrop Fryslân om een herhaling uit te zenden van een docu over de Friese verzetsheld. Brandsma wordt er verantwoordelijk voor gehouden dat de Nederlandse en Friese Rooms-Katholieke kerk zich grotendeels verre hield van fascisme en nationaal-socialisme. In andere landen waren de banden tussen de katholieke kerk en de nazi’s en fascisten stukken inniger.

Bekijk hier de docu!

Anno Sjoerd Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het dorpje Oegeklooster in Friesland. Op 17-jarige leeftijd trad hij in bij de Orde der Karmelieten en ontving hij de kloosternaam Titus.

Naast zijn academische werk, ontwikkelde pater Titus zich als journalist en bestuurder van tal van culturele en intellectuele verenigingen. In de dertiger jaren schreef en preekte hij over de gevaren van het nieuwe heidendom, zoals hij het nationaal-socialisme en het fascisme placht aan te duiden.

De Gestapo arresteerde hem in Nijmegen op 19 januari 1942. Via Arnhem kwam hij terecht in de Polizeigefängnis te Scheveningen. Daar stelde hij een strak gebeds- en werkschema voor zichzelf op. Hij zou zich in zijn cel meer karmeliet te hebben gevoeld dan ooit.

Titus werd na enige tijd overgeplaatst naar het concentratiekamp Amersfoort om uiteindelijk via Kleef te belanden in Dachau. Daar kwam hij, al sterk verzwakt, op 26 juli 1942 door een dodelijke injectie om het leven.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia