IISMASTER FOPPE DE HAAN

Kijk naar die doelgerichte blik in zijn ogen. IISmaster Foppe is een man met een missie. Het doel: natuur- en recreatiegebied De Leijen heeft in 2030 een waterkwaliteit die biodiversiteit en natuur zichtbaar heeft versterkt en daarmee ook top zwemwater…

24 januari 2023

Kijk naar die doelgerichte blik in zijn ogen. IISmaster Foppe is een man met een missie. Het doel: natuur- en recreatiegebied De Leijen heeft in 2030 een waterkwaliteit die biodiversiteit en natuur zichtbaar heeft versterkt en daarmee ook top zwemwater levert. Diverse doarpsmienskippen, professionele organisaties en ondernemers werken actief en gericht samen aan deze droom. Vijf hoofdacties stelde Foppe in De Leijen agenda 2030 op, waarvan de basis in september werd gelegd tijdens de eerste NatuerMerke fan de Leijen, een ‘kleine markt met een groot hart.’

Het meer als verbinder Tijdens een uitstapje op De Leijen, toen Foppe een aalscholver met een paling in de bek zag, kwam hij op het idee voor een expositie of markt. ‘Wat weten we eigenlijk van dit gebied? Wat gaat goed en wat niet? En moeten we die kennis en kunde niet meer bundelen?’, vroeg hij zich af. Hij schreef er over in het blaadje van IVN De Wâlden, juist toen Arcadia met IIS een oproep deed voor mienskipsprojecten. ‘Zo kwam het samen. Ik ben een fervent schaatser, De Leijen is ook wat dat betreft in de gevarenzone. Het meer zou nog meer een verbinder kunnen zijn, en als ijs (IIS) dan steeds meer wegvalt, is de natuur de beste vervanger en nu ook al een enorme verbinder.’

1+1=3

Zo gezegd, zo gedaan, Foppe ging als een ijsmeester over tot actie en betrok volgens het symbiotische principe in de natuur iedereen erbij die ook maar iets met De Leijen heeft. Professionele- en vrijwilligersorganisaties deelden hun kennis en kunde tijdens de NatuerMerke begin september: de Dorpsbelangen van Rottevalle, De Pein, de Tike en Eastermar, de Fûgelwacht De Pein-de TikeNatuur- en Milieu Educatie de Naturij de Noardlike Fryske Wâlden, IVN, energie- en milieu-coöperaties als Energjyk Eastermar en Land van Ons, Staatsbosbeheer en het Wetterskip, ondernemers van It Paviljoen en SUP Center Fryslân. Dat gebeurde in thema-gesprekken, maar ook via kraampjes, korte excursies en spelletjes. Frysk Natuermuseum leende een prachtige vlinder, via Tresoar en Kening kwam er een Winskebeam en Informatiepaneel, artiesten en bekende Friezen als Anneke Douma en Jan Ketelaar zorgden voor prachtige intermezzo’s en de Dam Jaarsma Verhalenkamer vertelde ‘sterke Leijen ferhalen.’ Het voor deze NatuerMerke ontworpen gebiedsgericht samenwerkingsmodel werkte volgens Foppe als één plus één is drie. ‘Het kan natuurlijk nog een keer bij De Leijen maar zeker ook op een andere locatie worden toegepast.’ Vijf hoofdacties De gezamenlijke droom voor De Leijen die in die dagen expliciet werd, vertaalt Foppe nu met alle betrokkenen in een praktische Leijen agenda 2030. ‘Daarbij sluiten we aan bij Natuerlik Fryslân 2050, een visie waarin staat hoe natuur en landschap, professionele partijen en mienskippen elkaar kunnen versterken in onze provincie. De vijf hoofdacties zijn: de waterkwaliteit en eilandjes verbeteren; de zwemwaterkwaliteit integraal aanpakken; nadenken over de rol van het Peinder kanaal; met Arcadia bezien hoe kunstenaars blijvend betrokken kunnen worden bij de Leijen-agenda, bijvoorbeeld door middel van een prijsvraag; en tenslotte informatie en kluswerk delen via een Leijen netwerkapp. Als we deze agenda uitvoeren kunnen we onze droom realiseren. In 2030 of 2040 komt er hopelijk een spannend boek of documentaire van Omrop Fryslân over de gebiedsaanpak van de Leijen. Onze kinderen zullen zeggen dat we iets in gang hebben gezet.’

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia