1000 dagen ontwikkelen

Wat is Arcadia?

Arcadia is een driejaarlijks cultureel programma in Fryslân. Met prikkelende kunst- en cultuurprojecten brengen we jong en oud samen en creëren we 100 dagen lang een bruisend feest. Je kent ons misschien nog wel uit 2022 van het wandelende bos, drama’s op de Friese kliffen en muziek op het Wad. In 2025 kun je van 17 mei t/m 24 augustus weer genieten van boeiende voorstellingen, exposities, mienskipsprojecten en meer.

Wat is er uniek aan Arcadia?

kort

Het programma van Arcadia is heel divers en duurt 100 dagen. Een groot deel van het programma is gratis toegankelijk. Wat uniek is aan Arcadia is dat er zoveel mensen uit alle lagen en hoeken van een provincie samenwerken (meer dan 25.000) aan zo’n groot cultureel programma. Dat zie je bijna nergens.

langer

Arcadia is een 100 dagen durend, heel divers cultureel programma dat door meer dan 25.000 mensen wordt gemaakt. Van internationale kunstenaars tot mensen uit dorpen en wijken in Fryslân. Er bestaan wereldwijd niet veel voorbeelden van zulke gebeurtenissen. Het laat zien dat hoge kwaliteit kunst en brede cultuur heel goed naast elkaar staan. Beide helpen om een beeld en gevoel te vormen bij hoe we onze directe en verre omgeving tot een betere plek kunnen maken. Bij Arcadia wordt samengewerkt door culturele organisaties, bedrijfsleven, overheden en scholen.

Wanneer vindt Arcadia plaats?

Arcadia start op 17 mei en duurt tot en met 14 augustus 2025. Arcadia duurt 100 dagen.

Waar vindt Arcadia plaats?

Arcadia vindt plaats op diverse locaties in Fryslân. Kijk op arcadia.frl voor meer informatie.

Voor wie is Arcadia?

Iedereen die zin heeft een mooi weekend of dagje uit, voor cultuurliefhebbers en voor mensen die voor mensen die vragen stellen over de uitdagingen van deze tijd.

Hoeveel bezoekers worden er verwacht?

Arcadia duurt 100 dagen. In 2022 vond het plaats van 6 t/m 24 augustus en in die periode hebben er maar liefst 800.000 bezoeken plaatsgevonden. Na het Culturele Hoofdstad van Europa-jaar in 2018 was Fryslân met de eerste editie van Arcadia dus opnieuw het decor van een groots opgezet (inter)nationaal cultureel evenement.

Door wie wordt Arcadia georganiseerd?

Arcadia is een triënnale en wordt georganiseerd door dezelfde stichting die verantwoordelijk was voor de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. De volgende editie van Arcadia staat gepland voor 2025.

Wie werken mee aan Arcadia en wie zijn de partners?

Het uitgebreide programma van Arcadia wordt mede gevormd door bijdragen van vele culturele organisaties, waaronder Orkater, Tryater en Fries Museum, onderwijsinstellingen, bedrijven en de Friese mienskip. Daarnaast wordt het mede mogelijk gemaakt door hoofdpartners Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Groen Leven, Arriva en Univé en de partners LOF, het Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, Keunstwurk, Achmea en FB Oranjewoud. Ook werken tientallen Friese onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven en honderden vrijwilligers mee aan het programma. Merk Fryslân – Visit Friesland is marketingpartner.

Wat is de relatie van Arcadia met LF2018?

Arcadia wordt georganiseerd door dezelfde stichting die verantwoordelijk was voor de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). Arcadia werkt door op de beweging die door LF2018 in gang is gezet en is een evenement dat elke drie jaar plaatsvindt.  Arcadia werkt inhoudelijk door in hetzelfde spoor als LF2018, ook hier ging het om hoe we Fryslân tot een meer duurzame en rechtvaardige plek konden maken als sterke Europese regio.

Wat kost Arcadia?

kort

De totale begroting van Arcadia in 2022 was bijna 10 miljoen euro. Ruim 8 miljoen daarvan werd geïnvesteerd in het programma, waaronder de programma’s die Arcadia zelf produceert zoals Bosk, Paradys en PAFFF. Hiermee hebben we een mooi economisch effect gecreëerd met maar liefst 800.000 bezoeken.

langer

De totale begroting van Arcadia in 2022 was bijna 10 miljoen euro. Ruim 8 miljoen daarvan werd geïnvesteerd in het programma, waaronder de programma’s die Arcadia zelf produceert zoals Bosk, Paradys en PAFFF.

Echter, als je het ons vraagt is Arcadia wel het dubbele waard. Met de verwachte bezoeken van Arcadia hopen we weer een mooi economisch effect te creëren als tijdens LF2018, toen leverde uiteindelijk elke geïnvesteerde euro ruim 2,5 keer zoveel op aan bestedingen en investeringen in Fryslân. Maar misschien belangrijker is nog dat een groots gezamenlijk evenement Fryslân op de kaart zet en dat ruim 25.000 Friezen actief samenwerken om van Arcadia een succes te maken. Dit zorgt voor trots en een grote mentaliteit sprong ten opzichte van Fryslân tien jaar geleden. Ook dragen we met ons programma bij aan een sterker vernetwerkte samenleving doordat onze programma’s aanzetten tot samenwerking. De programma’s leveren een bijdrage aan de groene transitie die zo gewenst is en levert een bijdrage aan een sterkere positie van het Fries en de Friese cultuur, altijd binnen een internationale context en perspectief. Het levert bovendien veel werk en opdrachten op voor makers en mensen die werkzaam zijn in de culturele sector. Dat geldt niet alleen voor 2025, maar ook in de voorgaande jaren.

Hoe is het programma tot stand gekomen?

Het programma van Arcadia is tot stand gekomen door heel veel samenwerkingen: met culturele organisaties en kunstenaars, met bedrijfsleven, scholen en overheden. Veel van het programma van Arcadia is een voortzetting van de beweging die culturele hoofdstad heeft veroorzaakt (Uitgesteld geluk, Verdriet Zuiderzee, Bosk, etc). Het is daarmee met recht een legacyprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa.

Waarom wil Arcadia voorouderschap ter sprake brengen?

De maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om nieuwe, hoopvolle en gezamenlijke perspectieven. Kunstenaars zijn als geen ander in staat om ons nieuwe vergezichten te laten zien en vooral te laten voelen. De centrale vraag die wordt gesteld aan kunstenaars en bezoekers is ‘Hoe laten we onze aarde en samenleving achter voor de generaties na ons?’


Waarom heet Arcadia Arcadia?

Arcadia, een term uit de klassieke oudheid, is een utopisch land vol bloemen, fruit en bossen, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer: het gedroomde platteland.

De cultuurhonderdaagse Arcadia gaat voor over het verlangen naar zo’n idyllische plek. De kunstenaars en Friese gemeenschap laten ons nieuwe perspectieven zien, en nodigen ons uit in gesprek te gaan over de vraag: ‘Hoe laten we de samenleving en aarde achter voor de generaties na ons?’

Hoe weet Arcadia zoveel mensen opnieuw in beweging te zetten?

Aan Arcadia wordt gewerkt door veel professionele kunstenaars en cultuurmakers. Maar verreweg de grootste groep makers van Arcadia zijn de ruim 25.000 mensen die dit vrijwillig doen: als initiatiefnemer met hun vereniging binnen IIS of elders, als deelnemer en duwer van de bomen van Bosk, als kaartjesknipper bij Under Wetter, als zanger bij Woud der Stemmer, noem maar op. Het zit in het dna van Arcadia, om, net als 2018 en 2022, samen het programma te maken, over onderwerpen die nu en hier leven.

Hoofdpartner Arcadia