1000 dagen ontwikkelen

Een toerist ziet in Fryslân een natuurrijk gebied, met lange horizons en oneindig veel water om op te varen, schaatsen of in te zwemmen. Maar wie goed kijkt, ziet meer. Die ziet hoe de klimaatcrisis zich aftekent in ons Friese landschap.

Het veenweidegebied is een onmiskenbaar voorbeeld daarvan. Deze plek van weilanden, kaarsrechte sloten en oude boerderijen, staat onder grote druk. Hier zijn de gevolgen van ons veranderende klimaat zichtbaar en voelbaar. De bodem zakt en wordt droger, terwijl de biodiversiteit achteruit gaat en de CO2-uitstoot fors toeneemt. Het zijn ontwikkelingen die pijnlijk veel invloed hebben op de regio. Op erfgoed, op woonplezier, op veiligheid en gezondheid. Op leefbaarheid. 

Maar we laten het er niet bij zitten. Arcadia stroopt in dit gebied de mouwen op, om met internationale topontwerpers en gelauwerde wetenschappers het landschap onder de loep te nemen. Samen met boeren en bewoners. We ontwerpen materialen, productieketens en renovaties van oude boerderijen. We vernieuwen en verbeelden, om zo nieuwe mogelijkheden te vinden voor de bewoners en ondernemers in dit gebied. Hoe zorgen we ervoor dat dit landschap over vijf generaties nog steeds een fijne plek is om te leven en te boeren? Laten we er samen een antwoord op vinden. 

Hoofdpartner Arcadia