Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Now is the time to say new things

Now is the time to say new things

Wij (Cultuurmaker Jochem Knoef, Leeuwarden Unesco City of Literature en Stjoer: ‘Onze Familie in Leeuwarden’) gaan, geïnspireerd door filosoof en dichter Rumi, nieuwe inwoners welkom heten die via de nieuwe Wet Inburgering in Leeuwarden terecht zijn gekomen. Dit doen we met de mensen van Onze Familie in Leeuwarden.

We zetten de associaties, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden om in nieuwe meertalige literatuur. De (nieuwe) teksten worden in verschillende talen aan elkaar verbonden door de universele taal van de muziek. Daarmee horen en zien de nieuwe inwoners van Leeuwarden dat zij er niet alleen voor staan. Maar dat er een verbinding wordt gemaakt met allen die dezelfde of een vergelijkbare reis hebben afgelegd.

Hoofdpartner Arcadia