100 dagen programma

Now is the time to say new things

Now is the time to say new things

De ervaringen, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden vormen de inspiratiebron voor een levendige creatie van meertalige literatuur. Deze literatuur heeft een krachtige boodschap: een gevoel van een gedeelde reis en onderlinge verbondenheid. Het doel is hier niet om alleen te horen en zien, maar ook de nieuwkomers in Leeuwarden laten voelen dat zij niet alleen staan. Cultuurmaker Jochem Knoef, Leeuwarden UNESCO City of Literature en Stjoer, ook wel ‘Onze Familie in Leeuwarden’, slaan de handen ineen, geïnspireerd door filosoof en dichter Rumi. Onder leiding van lokale woordkunstenaars worden de teksten in verschillende teksten aan elkaar verbonden door de universele taal van de muziek.

We zetten de associaties, herinneringen en verbindingen van nieuwkomers in Leeuwarden om in nieuwe meertalige literatuur. De (nieuwe) teksten worden in verschillende talen aan elkaar verbonden door de universele taal van de muziek. Daarmee horen en zien de nieuwe inwoners van Leeuwarden dat zij er niet alleen voor staan. Maar dat er een verbinding wordt gemaakt met allen die dezelfde of een vergelijkbare reis hebben afgelegd.

De deelnemers van ‘Now is the time to say new things’ namen de afgelopen tijd hun teksten en muziek op in de studio onder begeleiding van Jochem Knoef. Eerder volgden ze workshops van Marrit Jellema en Arjen Hut. In april 2024 werd het prachtige eindresultaat gepresenteerd in Sedrana in Leeuwarden.

Hoofdpartner Arcadia