100 dagen programma

De Omkijkers

De Omkijkers

De Makkers zetten op unieke wijze koers door de wijken van Leeuwarden. Hun missie is helder: een openhartig gesprek aangaan met buurtbewoners over het thema eenzaamheid. De Makkers trekken in het najaar van 2023 langs de wijken en buurcentra van Leeuwarden. Eenzaamheid is een universeel thema, waar iedereen wel eens mee te maken heeft. De verhalen en ideeën hierover die zij verzamelen, dienen als inspiratiebron voor het ontwikkelen van een kunstwerk. Met alle waardevolle inzichten uit de gesprekken en ontmoetingsavonden werken De Makkers samen met de betrokkenen aan een eindwerk dat fungeert als tastbaar symbool voor het omkijken naar elkaar. Dit kunstwerk zal worden teruggegeven aan de stad.

Hoofdpartner Arcadia