Beammebern yn Workum

Yn ‘e Grize Stêd regearre in Kening, in tiran, dy’t alles kontrolearje woe en oeral spionnen hie. De Kening wie baas oer alles, ja werklik alles wat der yn syn ryk barde. Der wiene gjin túnen, der wiene gjin parken,…

19 september 2022

Yn ‘e Grize Stêd regearre in Kening, in tiran, dy’t alles kontrolearje woe en oeral spionnen hie. De Kening wie baas oer alles, ja werklik alles wat der yn syn ryk barde. Der wiene gjin túnen, der wiene gjin parken, der wie gjin ûnkrûd te bekennen. Toch hie selts de Kening net troch dat der in famke eltse dei oer de stedsmuorre klom om nei de bosk te gean….

In het weekend van 16-18 september speelde het muziektheaterstuk Beammebern in het park van Workum. Een uitvoering van brassband Crescendo i.s.m. acteurs en bewoners uit Workum. ‘Beammebern’ is een muzikaal sprookje voor het hele gezin, met als centrale thema de relatie tussen mens en natuur. Over een koning, een bos en over een meisje dat zomaar in een boom kan veranderen…

Beammebern is onderdeel van IIS, het Mienskipsproject van Arcadia. IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en Univé.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia