Praktische info

Praktische info

Bosk heeft veel wortels in de aarde. Bosk wordt op 7 mei feestelijk geopend en begint dan aan een wandeling van 3,5 km door de binnenstad van Leeuwarden. Dit roept ongetwijfeld vragen op. Deze vragen en alle andere praktische informatie wordt op deze pagina verzameld en bijgehouden.

Verkeer

Algemeen

Door het bos rijdt geen verkeer. Daar waar het bos stilstaat is de locatie afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers. De straten en wegen die door het bos lopen worden steeds tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers dienen af te stappen en de fiets aan de hand mee te nemen. Op deze manier kunnen wandelaars en spelende kinderen optimaal genieten van het bos. Uiteraard blijven panden aan het bos altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Venstertijden horeca en winkeliers

Van 07:30 uur tot 11:00 uur is het bos open voor bevoorrading van horeca en winkeliers aan de locatie.

Parkeren

In de gebieden van de binnenstad waar als gevolg van Bosk niet geparkeerd kan worden door vergunning- en abonnementhouders, wordt hen een alternatieve locatie aangeboden. Vergunning- en abonnementhouders worden hierover geïnformeerd per brief.

Parkeren voor bezoekers

Komt u Bosk bezoeken en wilt u de auto parkeren? Dat kan bij Parkeergarages Leeuwarden. Kijk op www.parkeergaragesleeuwarden.nl voor de 6 parkeergarages en hun faciliteiten.

Toegankelijkheid

Bij het plaatsen van de boombakken houden we de blindegeleide routes vrij. Op de locaties waar geen blindegeleide routes zijn staan wel diverse boombakken. Als u als blind of slechtziend persoon een vaste route heeft in de stad dan moet u, daar waar Bosk staat, rekening houden met de boombakken of misschien een alternatieve route nemen. De hoofdpaden zijn goed toegankelijk voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. De boombakken staan zo opgesteld zodat er met bijvoorbeeld een rolstoel, rollator tussendoor gelopen kan worden, zij het wel een beetje slingerend.

Op onze routekaart kunt u zien hoe lang en waar de bomen staan.

Openbaar vervoer

Tijdens BOSK is het Ruiterskwartier van 9 mei t/m 20 mei gestremd voor alle verkeer waaronder ook het Openbaar Vervoer. Voor het OV gelden de volgende gewijzigde routes:

 • Vervallen haltes – Lijn 6: Zaailand; Harmonie

Er wordt verwezen naar de halte Boterhoek (uitgezonderd zondag 15 mei tot 18:00u) of het Station.

Zie ook arriva.nl/fryslan

Toiletten

Nabij het bos is een tijdelijke toiletvoorziening aanwezig. Deze is aangegeven d.m.v. signing. Bij de informatiekraam kunnen ze u hem aanwijzen.

Daarnaast zijn er in Leeuwarden de volgende openbare en opengestelde toiletten langs de route van Bosk:

 • NS Station, Stationsplein 2G
 • Restaurant Oranjehotel, Stationsweg 4
 • Restaurant Loetje, Stationsweg 2
 • Café De Prins, Prins Hendrikstraat 12-14
 • McDonalds, Wirdumerdijk 43
 • Paddy O’Ryan, Tweebaksmarkt 49
 • Ely’s Tearoom, Voorstreek 100
 • De Walrus, Gouverneursplein 37
 • Café De Spoek, Sint Jacobsstraat 29
 • Bagels & Beans, Kelders 3
 • Stadswaag Leeuwarden, Nieuwestad 148
 • Prenatal Babywinkel, Ruiterskwartier 151
 • Urinoir, Ruiterskwartier
 • Winkelcentrum Zaailand, Wilhelminaplein 5
 • Jumbo presents La place, Zaailand 100
 • Douwe Egberts Koffie Café, Ruiterskwartier 111
 • Het Wapen van Leeuwarden & Friesland, Zaailand 92
 • La Cubanita, Zaailand 86
 • Openbaar Douche- en Toiletgebouw, Harmonie
 • Foto van Keulen, Nieuwestad 10
 • Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2
 • Parkeergarage Oldehove, Oldehoofsterkerkhof 3
 • Obe, Heer Ivostraatje 1

Bron: hogenood.nl

de app HogeNood is te downloaden in de verschillende app-stores en geeft veel informatie over openbare en opengestelde toiletten in iedere Nederlandse gemeente.

Inloopmiddagen tijdens de 100 dagen

Tijdens de 100 dagen van Bosk is er iedere woensdagmiddag van 16:00 tot 18:00 uur in de crew offices. Hier kunt u binnenlopen met uw vragen over Bosk. Daarnaast kunt u natuurlijk ook via het mobiele nummer en/of de mail contact zoeken. De crew offices zijn steeds dicht bij het bos. Een overzicht hiervan volgt medio april. De crew offices kunt u bereiken op 06-14480512 en mail info@bosk.frl.

Huisregels Bosk

We vertrouwen erop dat je de huisregels van Bosk naleeft en dat je aanwijzingen door of van de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Houd je je niet aan de huisregels, dan kan de organisatie je toegang tot het bos ontzeggen.

Toegang
De toegang is gratis. Bij constatering van onrechtmatigheden wordt wel aangifte gedaan bij de politie.

Aansprakelijkheid
Het betreden van het bos geschiedt op eigen risico van de bezoeker. De organisatie van Bosk is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het betreden van het bos.

Toegangsleeftijd
Er geldt geen minimum adviesleeftijd. Jongere bezoekers dienen te worden begeleid door een verantwoordelijke meerderjarige.

Legitimatie
In het bos moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat of OV-studentenkaart.

Wat je niet mag meenemen
Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen het bos in:
● Glas, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en muziekinstallaties;
● Alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving;
● Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Handel en sampelen
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen of te flyeren in of rond het bos.

Vuur
Open vuur en fakkels zijn verboden in en rond het bos.

Overig
In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie van Bosk of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk. Het bevoegd gezag is hierbij altijd geldend.

Houd het bos schoon!

Hoofdpartners: