100 dagen programma
PRAKTYSKE YNFO

PRAKTYSKE YNFO

Bosk hat in soad woartels yn de ierde. Bosk wurdt op 7 maaie feestlik iepene en begjint dan oan in kuier fan 3,5 km troch de binnenstêd fan Ljouwert. Dit ropt sûnder mis fragen op. Dizze fragen en alle oare praktyske ynformaasje wurdt op dizze side sammele en byhâlden.

FERKEAR

Algemien

Troch it bosk rydt gjin ferkear. Dêr wêr’t it bosk stilstiet is de lokaasje ôfsletten foar al it ferkear, útsein fuotgongers. De strjitten en diken dy’t troch it bosk rinne, wurde hieltyd tydlik ôfsletten foar motorisearre ferkear. Fytsers moatte ôfstappe en de fyts oan de hân meinimme. Op dizze wize kinne kuierders en boartsjende bern optimaal genietsje fan it bosk. Útsoarte bliuwe pannen oan it bosk altyd berikber foar de helptsjinsten.

Finstertiden hoareka en winkelminsken

Fan 07:30 oere oant 11:00 oere is it bosk iepen foar befoarrieding fan hoareka en winkelminsken oan de lokaasje.

Parkeare

Yn de gebieten fan de binnenstêd dêr’t as gefolch fan Bosk net parkeard wurde kin troch door fergunning- en abonneminthâlders, wurdt har in alternative lokaasje oanbean. Fergunning- en abonneminthâlders wurde hjiroer ynformearre per brief.

IEPENBIER FERFIER

Mei BOSK is de Stasjonswei op 6, 7 en 8 maaie ôfsletten foar alle ferkear, dêrûnder ek it iepenbier ferfier. Foar it iepenbier ferfier jilde op dizze dagen de folgjende wizige rûtes:

 • De linen dy’t út it easten en it noardeasten komme, ride net fia it Blokhússplein mar fia de Grienewei en it Ruterskertier;
 • De linen út it suden en it súdeasten ride fia de Julianaleane en Stephensonfiadukt;
 • De linen út it noarden en westen ride de normale rûte.

Op 4, 5, 9, 10 en 11 maaie ride de bussen de normale rûte fia de Stasjonswei; de Stasjonswei is op dizze dagen noch wol ôfsletten foar it oare ferkear.

Sjoch ek arriva.nl/fryslan

HÚSKES

Tichtby it bosk is der in tydlike húskefoarsjenning oanwêzich. Dy is oanjûn troch signing. By it ynformaasjekreamke kinne se him jo oanwize.

Dêrneist binne der yn Ljouwert de folgjende iepenbiere en iepenstelde húskes by de rûte del fan Bosk:

 • NS Station, Stationsplein 2G
 • Restaurant Oranjehotel, Stationsweg 4
 • Restaurant Loetje, Stationsweg 2
 • Café De Prins, Prins Hendrikstraat 12-14
 • McDonalds, Wirdumerdijk 43
 • Paddy O’Ryan, Tweebaksmarkt 49
 • Ely’s Tearoom, Voorstreek 100
 • De Walrus, Gouverneursplein 37
 • Café De Spoek, Sint Jacobsstraat 29
 • Bagels & Beans, Kelders 3
 • Stadswaag Leeuwarden, Nieuwestad 148
 • Prenatal Babywinkel, Ruiterskwartier 151
 • Urinoir, Ruiterskwartier
 • Winkelcentrum Zaailand, Wilhelminaplein 5
 • Jumbo presents La place, Zaailand 100
 • Douwe Egberts Koffie Café, Ruiterskwartier 111
 • Het Wapen van Leeuwarden & Friesland, Zaailand 92
 • La Cubanita, Zaailand 86
 • Openbaar Douche- en Toiletgebouw, Harmonie
 • Foto van Keulen, Nieuwestad 10
 • Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2
 • Parkeergarage Oldehove, Oldehoofsterkerkhof 3
 • Obe, Heer Ivostraatje 1

Bron: hogenood.nl

De app HogeNood is del te laden yn de ferskillende app-stores en jout in soad ynformaasje oer iepenbiere en iepenstelde húskes yn elke Nederlânske gemeente.

YNRINMIDDEIS MEI DE 100 DAGEN

Mei de 100 dagen fan Bosk binne elke woansdeitemiddei fan 16:00 tot 18:00 oere de crew offices iepen. Hjir kinne jo der yn komme mei jo fragen oer Bosk. Dêrneist kinne jo fansels ek fia it mobile nûmer en/of de mail kontakt sykje. De crew offices binne hieltyd tichtby it bosk. In oersjoch hjirfan folget mids april. De crew offices kinne jo berikke op 06-14480512 en mail info@bosk.frl.

Hûsregels Bosk

Wy fertrouwe derop dat jo jo hâlde oan de húsregels fan Bosk en dat jo oanwizings folgje fan of fan de organisaasje en/of it foechhawwende gesach. As jo ​​de húsregels net folgje, kin de organisaasje jo de tagong wegerje ta it bosk.

Bosk wurdt mei mooglik makke troch GroenLeven. GroenLeven is merklieder yn fernijbere enerzjy en wurket gear mei oerheden, netbehearders, bedriuwen, ûnderwiis, ynwenners en ynnovative ûndernimmers om duorsume enerzjyboarnen te kreëarjen.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk