We werken nu aan het programma van Arcadia 2025. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Aginda

Aginda

Bosk wurdt foar in part mei mooglik makke troch GroenLeven. GroenLeven is merklieder yn duorsume enerzjy en wurket gear mei oerheden, netbehearders, bedriuwen, ûnderwiis, ynwenners en ynnovative ûndernimmers om duorsume enerzjyboarnen te meitsjen.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk