Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Programma

Arcadia wie in 100-deis kultureel programma dat plakfûn yn 'e provinsje Fryslân fan 6 maaie oant en mei 14 augustus 2022. It barren, makke troch Nederlânske en ynternasjonale keunstners, prikele de sinnen mei teäter, dûns, sjongen, fotografy, lêzings, diskusjes, kuierjen, byldzjende keunst, literatuer en poëzij. Wy binne no drok dwaande mei it bouwen oan in nij programma foar 2025!

Hoofdpartner Arcadia