We’re currently giving shape to the Arcadia 2025 programme. Stay up to date by subscribing to our newsletter!

20 August t/m 28 September Passantenhaven Akkrum


This event has already taken place

IIS

Bosk vaart naar Akkrum/Nes

Bosk gaat varen, althans 90 bomen van Bosk. Deze gaan op 18 augustus via het water naar Akkrum. De dorpen Akkrum/Nes ontvoeren 90 bomen van Bosk om de discussie over en behoefte aan vergroening in het dorp te activeren.

Where

Ulbe Twijnstrawei 31
8491 AC Akkrum

Het project 'Meet me in the Forest' haalt op 18 augustus 90 bomen van Bosk op uit Leeuwarden. Via het water komen ze aan in de pasantenhaven van Akkrum. Van 19 augustus tot en met eind september zullen daar vervolgens allerhande activiteiten plaatsvinden in het ‘mini’ bos, dit is tevens de opmaat naar een definitief ‘natuur en belevingsbos/park’ bij Akkrum. Vermoedelijk komt dit belevingsbos op het terrein waar in de 13e eeuw een klooster/kerk en bijgebouwen hebben gestaan. Daarmee krijgt die plek als historisch erfgoed op een geheel nieuwe manier weer aandacht. De wens is dat er voor komende generaties een goede groen-aanzet gemaakt wordt.

Dit is een initiatief van Stichting DAN en onderdeel van IIS. De stichting hoopt dat het binnenhalen van de 90 verrijdbare bomen naar Akkrum een positieve bijdrage zal leveren aan de discussie onder de inwoners van de dorpen Akkrum/Nes om het dorp te vergroenen. ‘

Ontmoeting in het groen’ is het onderliggend thema voor alle culturele activiteiten in deze periode die vooral plaatsvinden op de woensdagen en zaterdags. Onder deze noemer zullen er diverse bijeenkomsten georganiseerd worden in het zogenaamde ‘Theater Bosk. Optredens van dichters, zangers, muzikanten, acteurs, waaronder lokale talenten, zullen dit gekozen thema in de periode van zaterdag 20 augustus tot en met september verder inhoud geven.

'Het ultieme doel is om het dorp gedurende een periode van bijna anderhalve maand groen te laten kleuren en de discussie over blijvende vergroening van het dorp voor de toekomst, en dus voor volgende generaties, aan te zwengelen en te komen tot nuttige verkenningen en besluitvorming tot een blijvend park/bos. Dat zal niet ‘morgen’ klaar zijn maar een periode van jaren vergen. Maar het is nu wel ‘2 voor 12’ om het ‘geestelijk zaadje’ bij de bevolking te planten en de eerste stappen naar realisatie te zetten'. Zwier Kroese projectleider Meet me in the forest

'Meet me in the forest’ wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting SKEAN, Stichting Friese Huizen van de Duitse Orde en Stichting Duurzaam Akkrum Nes.

Het project is onderdeel van IIS, het Mienskips project van Arcadia. IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Prins Bernard Cultuur Fonds en Univé.

Voorproefje

Bosk
De route van het varende bosk