Arcadia 2022 zit erop.

7 July Obe - Podium voor Friese cultuur


This event has already taken place

Bosk

Boskpodium: Dichtersavond met marimbamuziek

Sigrid Kingma, Edwin de Groot, Christa Niklewicz, Jetze de Vries, Afrida Adema, Marco Merijn Klute en Gerben Jongsma.

Dichters uit allerlei groeperingen gaan voordragen op het Boskpoadium in Obe

Where

Heer Ivostraatje 1
8911 DP Leeuwarden

Dichtersavond met marimbamuziek op 7 juli 2022
Dichters uit allerlei groeperingen gaan voordragen op het Boskpoadium in Obe. De Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma gaat optreden, dichter Edwin de Groot en Christa Niklewicz van het Rixt dichterskollektyf. Van het Bosklab is aanwezig Jetze de Vries en van DichterBij Leeuwarden geven Afrida Adema en Marco Merijn Klute een dichtersvoordracht. Marimba- en vibrafoonspeler Gerben Jongsma gaat zowel bestaande muziekstukken als eigen komposities laten horen. De dichtkunst wordt afgewisseld met muziek van beide bijzondere instrumenten en na de pauze worden sommige gedichten verrijkt met marimbaklanken.

De dichtersavond is gratis te bezoeken! Aanmelden is niet nodig.

Dichtersjûn mei marimbamuzyk op 7 july 2022
Dichters út allerhanne fermiddens sille foardrage op it Boskpoadium yn Obe. De Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma sil optrede, dichter Edwin de Groot en Christa Niklewicz fan it Rixt dichterskollektyf. Fan it Bosklab is oanwêzich Jetze de Vries en fan DichterBij Leeuwarden jouwe Afrida Adema en Marco Merijn Klute in dichtersfoardracht. Marimba- en fibrafoanspiler Gerben Jongsma sil sawol besteande muzykstikken as eigen komposysjes hearre litte. De dichtkeunst wurdt ôfwiksele mei muzyk fan beide bysûndere ynstruminten en nei it skoft sille guon gedichten ek ferrike wurde mei marimbaklanken.

Voorproefje

Sigrid Kingma
Gerben Jongsma