2 augustus t/m 10 augustus Rottevalle
IIS

NatuerMerke fan de Leijen

De Leijen is een ‘NatuurMarke’ in de Noardlike Fryske Wâlden. Wa kin de Leijen net? Met strenge winters was de Leijen vaak een (natuur) ijsbaan voor de omliggende dorpen.

Waar

Bildreed 3
9221SJ Rottevalle
Plan je route

Wanneer

  • Dagelijks. Van 2 augustus tot en met 3 augustus
    15:00 - 22:00
  • Dagelijks. Van 9 augustus tot en met 10 augustus
    15:00 - 22:00

Prijzen

  • Gratis

De Leijen is een ‘NatuurMarke’ in de Noardlike Fryske Wâlden. Wa kin de Leijen net? Met strenge winters was de Leijen vaak een (natuur) ijsbaan voor de omliggende dorpen. Dat wordt steeds minder door de opwarming van de aarde. Met dit project zetten we dan ook in op meer natuurbeleving en -bescherming. ‘We’ zijn de mienskippen van Eastermar, Rottefalle, de Pein, Sumar, de Tieke en andere dorpen rond de Leijen. Zij geven nu al ‘stem en gezicht’ aan het natuurwerk samen met diverse organisaties, denk aan de fûgelwachten, de sportvisserij, de Noardlike Fryske Wâlden, Natuureducatie, skoallen, Staatsbosbeheer, het Wetterskip en vele anderen.

De NatuurMerke

Op de NatuurMerke fan de Leijen willen zij hun werk, kennis en kunde delen met publiek. Zij doen dit door in kramen verhalen te vertellen, korte excursies aan te bieden, spelletjes te spelen en proefjes te laten zien. Ook zijn er Natuer-hapjes en drankjes van It Paviljoen en van de Bio-Bar. Het culturele programma, door lokale artiesten, zorgt voor verwondering, verbinding tussen mens en natuur en zet aan tot dialoog.

Route fan de Leijen - iets blijvends

Op 2 augustus om 15.00 uur ,kort na de opening van de NatuurMerke, is de aftrap van de ‘Route fan de Leijen’. Dit is een route die eerder genoemde partijen en dorpen samen hebben ontwikkeld en die je individueel kunt lopen/fietsen met je telefoon, maar deze dag ook met een gids. De ‘Route fan de Leijen’ biedt veel informatie over het heden, verleden en de toekomstplannen voor de Leijen met het oog op natuur. Denk daarbij aan waterplanten, libellen, de paling, de ‘blaustirns’, maar ook over het ontstaan van de Leijen en de doarpsbelangen die stem gaven aan arbeiders; en over Natuerlijk Fryslan 2050 en de rol van de Leijen en mienskippen daarin.

Let op: het Merketerrein is hier en daar wat oneffen, maar bij droog weer goed toegankelijk.

Dit project is onderdeel van IIS, het Mienskipsproject van Arcadia. IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en Univé.