16 april t/m 29 juni Drachten
Stroomopwaarts

Stroomopwaarts Museum Dr8888

Van plaggenhut tot Papegaaienbuurt

Waar

Museumplein 2
9203 DD Drachten
Plan je route

Wanneer

  • Elke week op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Van 16 april tot en met 29 juni
    11:00 - 17:00

15 april t/m 26 juni

Met deze tentoonstelling richt Museum Dr8888 de aandacht op de 14 dorpen van Smallingerland en zijn inwoners. Het museum werkt hiervoor uitgebreid samen met historische vereniging Smelne’s Erfskip en plaatselijke bewonersverenigingen. Bij de tentoonstelling bieden we verschillende activiteiten aan zodat iedereen de gelegenheid krijgt om de dorpen en het landschap op eigen wijze te ontdekken.

Het eerste dorp: Klûsewier
In de vroege middeleeuwen bestaat het huidige grondgebied van de gemeente Smallingerland grotendeels uit ontoegankelijk veenmoeras. De eerste bewoners, afkomstig uit de kuststreek, vestigen zich rond het jaar 1000 in deze regio. Tegelijk met deze eerste nederzetting Klûsewier, begint de landbouw en veeteelt vorm te krijgen. Door de vervening krijgt het water toch weer de overhand en de bewoners verlaten hun dorp, op zoek naar hoger gelegen zandgrond. Helaas is er nu niets meer te zien van het eerste dorp.

De dorpen van Smallingerland.
Op dit moment bestaat Smallingerland uit veertien dorpen. Er zijn zeven kerkdorpen: Oudega, Nijega, Opeinde, Boornbergum, Kortehemmen, Noorder Dragten en Zuider Dragten. Er zijn nieuwe dorpen ontstaan door de turfwinning: Dragten (samenvoeging Noorder en Zuider Dragten), Rottevalle, Drachtstercompagnie en Houtigehage. En door de gemeentelijke herverdeling in de twintigste eeuw kwamen er nog vijf dorpen bij: De Tike, De Wilgen, Smalle Ee, De Veenhoop en Goëngahuizen.

Foto: Jan Planting (1893-1955), De Hooidammen met veenpetten, ca. 1932, waterverf op papier, Museum Dr8888 / Gemeente Smallingerland

Voorproefje

De Hooidammen met veenpetten
Musea